Nationals | Prøv deg på denne fargebehandlingen

Kevin Rosenberg

Når du setter deg ned og spiller Nationals må du regne med at både spilleføringer og motspill holder høy klasse. Fra Blue Ribbon Pairs kommer dette spillet som ble omtalt i Bulletinen av Barry Rigal.

La oss se om du er god på fargebehandling

Du har meldt deg frem til 4 hjerter spilt fra syds hånd etter at syd har fortalt om fordelingen 2-5-4-2 i meldingsforløpet.

Utspillet fra vest er kløver dame, nå kan du overta. Hvordan løser du trumffargen for beste sjanse på 1 taper?

Jeg er rimelig sikker på at vi stikker utspillet hos blindemann, men spiller du hjerter knekt eller liten fra blindemann i neste stikk?

Analyseprogrammet forteller at knekt fra blindemann gir beste odds.

Men la oss si du gjør som John Hurd og starter med en liten hjerter fra nord, øst kommer innpå med damen og kongen vinner stikket.

Hva gjør du så?

John Hurd er en av de mange sterke proffspillerne i USA. Han regnet med at øst enten hadde damen singleton eller E D blokk. For å bestykke seg mot at vest hadde foretatt en lur lasjering fra E9xx spilte Hurd derfor hjerter 8, da vest fulgte lavt la han liten.

Men kortene så ut som dette

Kevin Rosenberg i øst hadde vært frempå med et lurekort da han hivde innpå damen. Han visste spillefører hadde 5-kort hjerter og hvis det var KT ville nieren tape til tieren. Derfor ga Rosenberg spillefører en sjanse til å gjøre feil ved å legge i damen på første trumfrunde!

Dette ser jo helt idiotisk ut, men aktuelt så var det akkurat det som ga spillefører en «loosing Option».

I parturnering er det selvsagt viktig med hvert stikk, det var nok ikke mange som hentet to stikk i hjerter i dette motspillet.

Jeg antar dette spillet vil seile frem som en av kandidatene til årets spill når den tid kommer.

1 Comment

Kommentarer er lukket.