Robotbridge | prøv deg på denne

Av og til blir det en liten robotturnering på BBO. Disse korte turneringene på 8 spill kan sette enhver på prøve. Robotene varierer fra det fantastiske til det bedrøvelige, omtrent som alle oss andre ved det grønne bord.

Her forleden kom jeg ut for denne spilleføringen, hva tenker du om den?

En litt hardmeldt 6 spar, men sjanserik. Vest, roboten, spiller ut RUTER DAME. Hvordan griper du denne spilleføringen an?

Den første tanken som slår deg er vel at det må være utspill fra singleton eller doubleton. Hvis så er tilfellet er vest favoritt til å evt ha lengde i spar.  Det betyr at du har lyst til å spille liten spar fra nord for å fange en evt singleton ess hos øst, eller kanskje fange Eknx hos vest hvis øst har singleton nier.

Men den teknisk riktige håndteringen av sparfargen er liten fra syd til damen. Nå kan du fange øst med både 3- og 4-kort trumf.

Altså står du imellom to løsninger.

Det er ikke så lett å vite med disse robotene, men ofte er de ganske ærlige i sine utspill og meldinger.

Jeg gikk for den kunstneriske løsningen da jeg stakk med ruter ess (kastet kongen fra hånden) og ba om liten spar fra nord. Øst fulgte med treeren og da vest vant min konge med esset og spilte ruter tilbake til knekten ante jeg trøbbel.

Ganske riktig, på spar dame kastet vest en ruter. Spillet så ut som dette

Den for* roboten hadde spilt ut damen fra 5-kort farge! Og jeg hadde hoppet rett i fella. En beit var ikke særlig bra.

Hvorfor valgte roboten å spille ut damen i ruter?

Jeg tror konklusjonen var at syd har vist frem spar og sidefarge i hjerter, dermed er det evt nord som har lengden i ruter og damen i utspill kan gi spillefører en fristelse i å for eksempel tro vest har spilt ut fra DJ hvis knekten skulle mangle.

Jeg lar meg imponere.