Spiller du hjem storeslem?

Ingenting er så deilig som å snelle hjem 13 stikk i storeslem etter å ha funnet ut av sitsen. På dette spillet har du «tatt han helt ut» i meldingene og nå må du vise deg frem som en god spillefører.

Spar 10 i utspill gir ingenting, hvordan ville du spilt kortene?

Spar ess vant første stikk og nå fulgte kløver til damen før konge, dame og knekt ble hentet i spar.

Spillefører kunne bare telle 12 stikk, hvordan kunne han finne et til?

Var det ikke en god gammel kjenning på gang her da tro? Vienna coup er en kjent teknikk hvor man avblokkerer et ess for å etablere en skvis.

Som tenkt så gjort, spillefører tok for hjerter ess før kløver ble spilt tilbake til blindemann. Alle kløverstikkene fulgte og posisjonen kom ned til dette

Kløver 5 ga øst et valg mellom to ubehageligheter.

  • Kaster han ruter vinner spillefører sin kontrakt med ruter ess og ruter knekt
  • Kaster øst hjerter konge vinner blindemann på hjerter dame før ruter ess ordner hjemgang for spillefører.

Det var selvsagt heldig for spillefører at en motspiller hadde 5-kort ruter sammen med hjerter konge, men det var også en mulighet at konge-dame i ruter satt på samme hånd som hjerter konge.

Fant du ut av den spilleføringen?