Spiller du hjem slem?

God teknikk vil fra tid til annen gi deg poeng med pluss i fortegn. Dette spillet er et slikt spill hvor det handlet om se litt lengre enn sin egen nese tidlig i spilleføringen.

La oss se om du er med.

 

Du har som VEST blitt spillefører i 6 ruter. Ja da, du skulle heller spilt 6 NT, men nå skal du gjøre det beste ut av den kontrakten du havnet i.

Nord starter motspillet med hjerter ess som alle følger på, i neste stikk følger nok en hjerter, syd følger med hjerter.

Hva er din plan for videre spill i denne kontrakten?


Leste du innledningen var du kanskje ekstra på vakt denne gangen? Du skal STJELE på hånden selv om blindemanns hjerter er størst.

Sitter ruterfargen 3-2 hos motparten har du dine 12 stikk uansett med 1 i spar, 3 i hjerter, 6 i ruter og 3 i kløver..

For å kombinere tar du for ruter ess og ruter til kongen, ganske riktig kaster nord en kløver. Syd har altså utstyrt seg med knekten fjerde i trumf. Klarer vi å fange den da tro?

Kortene så ut som dette

Det er nå vi får betalt for god teknikk. Ettersom vi stjal den andre hjerteren har vi en god mulighet til å korte oss ned til samme trumflengde som syd. Vi må stjele en hjerter til, men det betyr samtidig at vi også må treffe syd med spar konge.

I neste stikk spiller vi derfor spar dame, syd følger lavt og vi lar den seile. En liten spar går til tieren før vi spiller kløver til kongen.

Nå stjeler vi nok en hjerter på hånden og spiller kløver til esset.

Posisjonen har blitt denne

 Vi spiller hjerter konge fra blindemann og syd er fanget.

Kaster han en spar kaster vi bare kløver dame og spiller hjerter dame. Syd kaster spar konge, men da kaster vi bare spar ess og de to siste stikkene fanger vi syds knekt i trumf greit opp

Skulle syd trumfe tidligere gjør det heller ingenting, da trumfer vi over, tar ut trumfen og tar de siste stikkene med kløver dame og spar ess.

Det handlet altså om å trumfreduksjon fulgt av å bondefange syds trumfknekt ved å spille vinnere fra blindemann.

Ikke umulig? Ved bordet ga spillefører opp og ga vekk et stikk i trumf.