1 divisjon | 5 i minor i stedet for 3NT

Steffen F Simonsen, Siv Thoresen og Lars Arthur Johansen fra 1 divisjon okt 2018

Min tidligere makker Terje Lie hadde dette som en kjepphest – vi melder alt for sjelden 5 kløver eller 5 ruter, 3 NT er oppskrytt!

Jeg kan være enig med Terje, veldig ofte glemmer vi at 5 i minor kan være en langt tryggere havn enn 3 NT. Det finnes ingen fasit på hvordan du skal vurdere i slike posisjoner, men dette spillet kan være et godt eksempel.

 

Min hånd i syd består av esser og konger, de gir selvsagt stikk i grand også, men bygger kanskje ikke opp stikkene lengre nede i rekken.

Jeg ser spar i utspill vil ta vekk stopperen i den fargen, spørsmålet er om vi har 9 raske stikk eller om motparten må komme inn før vi når frem til hjemgang i grand.

Jeg tok derfor sjansen på at 11 stikk i ruter ordnet seg enklere enn 9 i grand.

Spar 2 i utspill gikk til damen som jeg lasjerte. Hjerter 9 i vri vant jeg med esset fulgt av spar ess og spar til stjeling hos blindemann.

Ruter dame fikk så seile før ruter knekt gjorde det samme, Ruter 9 gikk så til kongen og esset. Motparten fikk for kløver ess, men 11 stikk kunne noteres for hjemgang.

Som vi ser kan det vinnes 9 stikk i grand. Spar i utspill lasjeres to ganger og ettersom øst har kløver ess kommer ikke vest inn for å hente den godspilte sparfargen.

Kløver konge i neste stikk må øst lasjere og da fortsetter vi bare med ruter ess og ny ruter. 9 stikk nås da med 1 i spar, 2 i hjerter, 5 i ruter og 1 i kløver.