EM LAG | går du på til slem eller blir det utgang?

Rutinerte Turneringsledere i EM

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal velge når man er i grenseland mellom slem og utgang. Det er ofte disse spillene som avgjør kampene da det er mange imp på spill.

Fra vårt oppgjør mot Spania har jeg hentet dette spillet hvor et slikt valg kom opp, hva ville du gjort?

Vi spiller et spesielt meldesystem. Som SYD har jeg bare fortalt om 20 + og brukt relemeldinger til å avklare makkers fordeling og styrke. På 3 ruter vet jeg at Ulf har 6-kort ruter, 5-7 poeng og 3-2-2 i de andre fargene (har ikke funnet 3-kort fargen enda).

  • Du kan sleminvitere i ruter ved å si 3 spar hvorpå makker slår av i 3 NT hvis han har mindre enn 2 kontroller (ess=2, konge=1 og trumf dame = 1).
  • Du kan også gjøre en sleminvitt i grand ved å gå via en overføringsmelding så si 4 NT.
  • Du kan også spørre hvor makker har 3-kort fargen sin ved å si 3 hjerter. Den vil i så fall vises trinnvis slik at 3-kort hjerter og spar vises på 4-trinnet.
  • Eller tar du det rolig og melder 3NT eller 4 hjerter?

For meg så det ut som det kunne være langt frem til slem, jeg la kontrakten i 3 NT. Det var egentlig feil, men ble veldig riktig når kortene så ut som dette:

 

Vest spilte ut spar 7. Nå kontret jeg med hjerter i andre stikk for å sikre meg 9 stikk med tre i spar, to i hjerter, tre i ruter og ett i kløver. Som vi ser ville kløver i utspill beitet kontrakten!

I lukket rom gikk Spania på til 6 ruter, med kløver i utspill ble det to beit og 13 norske imp!

Litt heldig, men det må var det som skulle til for å fortsatt ha et håp i mesterskapet.