Orlando | Duboin med lekker spilleføring

Duboin - Lavazza og Italia

Ja så var det på tide med en liten lekkerbisken igjen, denne gangen signert Giorgio Duboin i finalen mot Zimmermann. Se om du finner ut av varianten.

 

Det ser da ut som spillefører må tape to stikk i kløver, ruter ess og spar ess?

Slik kortene sitter måtte vest spilt ut LITEN kløver for å beite kontrakten, det fant han naturligvis ikke ut av og utspillet var ruter 9 til konge og ess. Ruter dame i neste stikk trumfet Duboin fulgt av hjerter til kongen. Trumf tilbake til hånden ble så fulgt av spar knekt som vest vant med esset. Han fortsatte med en ny spar til kongen. Spar til stjeling ble så fulgt av trumf tilbake til bindemann og nok en spar til stjeling.

Dubion hadde ikke kommet dit for å gjøre feil i sluttposisjonen, så da kløveren skulle løses spilte han selvfølgelig liten kløver til KONGEN, posisjonen var blitt denne

 

Kløver ble spilt fra blindemann, øst måtte legge damen og nå kunne vest velge om makkeren skulle få beholde stikket for så å spille ruter til dobbeltrenons, eller om han skulle stikke over og gi Duboin stikk på kløver knekt.

Men så kom nedturen, BBO overføringen hadde oppgitt feil meldinger. Duboin var spillefører i 5 hjerter doblet og kjempet seg inn til 1 beit i stedet for hjemgang. Selvsagt en flott spilleføring likevel, men det så mye bedre ut med +590 enn -100!

1 Comment

  1. Polakken la kløver dame under kongen, som er rett hvis makker har ATxx, uten at det spilte noen rolle.

    mvh Espen

Kommentarer er lukket.