Orlando| en meldeprøve fra Mix Lag

Round of 16 ble et fall for de norske representantene i Mix lag. Geir Helgemo måtte se seg slått og det samme måtte lag GILLIS med Harding, Fuglestad og Sælensminde. Men det var mange friske og spennende spill.

Se bare på dette spillet som ble svært kostbart i en av de «norske» kampene.

 

Hva melder du som SYD i denne meldeposisjonen. Skal du melde engang til eller er det pass eller dobling som er best synes du?

Personlig hadde jeg aldri turt å si pass. Hvis makker har så lite som spar knekt er det spill for 4 spar min vei, i tillegg er det risiko for at motparten faktisk kan vinne utgang og er det noe jeg ikke vil er det utgang begge himmelretninger i minus. På grunn av dette hadde jeg vært nødt til å melde 4 spar.

Ved bordet valgte den aktuelle spiller å si pass, det ble ikke noe særlig da kortene så ut som dette

 

For å gjøre den enda verre traff syd heller ikke utspillet med spar ess. Syd tok med seg kløver ess før fortsettelsen kom i spar.

Øst leste kortene perfekt da han vant med spar konge og fulgte opp med hjerter ess og ny hjerter. Syd kom inn på kongen og spilte spar dame, men den trumfet spillefører høyt fulgt av ruter til esset, ruter dame og kløver til stjeling. Nå kunne håndens siste kløver kastes på ruter konge og kontrakten hadde gått hjem!

For å gjøre elendigheten enda større meldte motstanderne 4 spar i lukket rom og ble doblet. Den kontrakten vant spillefører etter at kløver knekt ble spilt ut. Jeg har ikke kortenes gang i det spillet, men kontrakten kan beites hvis motspillet unngår å spille hjerter eller gi blindemann inntak.