NM Monrad Par | Meldemisforståelse ga toppnotering

Tom Høiland

Tom Høiland – Jan Arild Olsen var en nykomponert parsammensetning ved årets NM Monrad Par. Nye makkerpar gir ofte utfordringer i trange meldeposisjoner, det fikk gutta erfare på dette spillet

 

Tom meldte 2 NT som såkalt good/bad. Det betyr at alle «svake» meldinger går via 2 NT som blir et rele hvor makker skal svare 3 kløver. Dessverre for Tom var ikke makker Olsen med på notene, han trodde det var en naturlig melding og løftet skarpt til utgang.

Kløver i utspill stakk Tom med Kongen, men nord stakk over med esset og spilte ny kløver til damen hos Tom.

Spar i neste stikk vant syd med esset og han valgte å etablere kløverstikkene sine. En ny kløver ble derfor spilt til knekten hos blindemann.

Da kunne Tom Høiland ta sine 10 stikk med to i spar, seks i hjerter og to i kløver. Det var selvsagt ikke mange som kunne hamle opp med den scoren.