NM Mix Par | Tøff melding fulgt av innspill

Første sesjon av årets NM MIX PAR var en fin seilas for meg og makker. Drøyt 60 % score forteller at de fleste variantene falt på vår side.

Dette spillet var et slikt spill. Jeg tok en kalkulert risiko i meldingene og et, etter hvert, opplagt innspill ga et nødvendig overstikk.

 

Da øst hoppet innpå med 3 ruter fikk jeg en vanskelig melding. Nå får jeg ikke lengre vist invitt, jeg må enten melde utgang eller ta det forsiktig med 3 hjerter.

Det dukket også opp et tredje alternativ, hvis det kunne lure en stjeling til motspillet i ruter var kanskje grand et alternativ?

Jeg testet draget og la kontrakten i 3 NT.

Som vi ser står det 10 stikk i hjerter hvis motspillet får med seg den omtalte stjelingen, men det endre vel fort opp med 11 stikk.

I grand var det derimot ikke mer enn 9 stikk, altså måtte det litt jobbing til.

Spar dame i utspill vant jeg med kongen. For å nå hjem på hånden spilte jeg ruter fra blindemann, øst fulgte med tieren og kongen vant stikket. Hjerter 8 fikk nå seile før en ny hjerter gikk til konge og ess.

Det var nå innspillet begynte å blinke mot vest. Han hadde fordelingen x-2-1-x. For å få til innspillet måtte jeg unngå at øst kommer inn på en liten spar, derfor fulgte jeg opp med hjerter til knekten så kom SPAR 10 fra hånden.

Øst la selvsagt i knekten og den lot jeg vinne stikket!

Ny spar stakk jeg med esset, og nå fulgte hjerteren til buns. Posisjonen hadde blitt denne

 

Spar 4 ble spilt fra nord og vest kom inn på åtteren. Men nå måtte han spille en liten kløver fra kongen slik at jeg fikk stikk på ED og kunne notere 10 stikk.

Det var akkurat nok til å hente en liten pluss på spillet, 9 stikk ville gitt minus.