Marit Sveaas IBT | Prøv deg som spillefører

Nå får du anledning til å prøve deg som spillefører ved bord 1 i Marit Sveaas IBT. Du er selvsagt overført direkte på BBO og kameraet blinker på toppen av skjermen mens du svetter midt i et valg.

Spillet ser ut som dette

 

Du har blitt spillefører i 4 spar som SYD uten at motparten har vært med i meldingene. Utspillet fra vest er ruter 7, hva tenker du om denne?

 


Det første jeg ville tenkt at her står det 12 stikk rett opp og ned hvis ikke kortene er fordelt helt vilt. Jeg kan stjele en ruter som sammen med 5 stikk i trumf, 5 stikk i kløver og ruter ess blir 12. Når jeg ser begge hender mot hverandre vil jeg tro en del vil melde slem, så dette spillet synes tapt.

Men vent litt, kan det være en mulighet nå da motparten ikke tok stikket i hjerter utspill?

Hva hvis jeg kan trumfe to ruter på hånden, da kan jeg vinne 13 stikk og det slår kanskje de andre som har stoppet i utgang?

Som tenkt så gjort, ruter ess vant første stikk så fulgte en ruter til stjeling. Kløver til esset ble fulgt av nok en ruter til stjeling. Men for å komme tilbake til hånden og ta ut trumfen er eneste vei å stikke over trumf konge med esset for så å ta for dame og knekt. Javel, så da måtte du vel gjøre det og satse på 3-2 sits hos motparten i trumf, eller at tieren er singleton hvis 4-1.  

Det ble fryktelig feil, kortene så ut som dette

 

Da du stakk over trumfekonge vokste tieren hos øst til stikk. Samtidig kunne øst stjele den andre kløveren for så å ta for hjerter ess. Kontrakten endte opp med bare 11 stikk!

 Vurderingen skulle vise seg å koste mange poeng. 11 stikk ga 30 % score, 12 stikk ville gitt 70 % score selv i utgang!

Kanskje vi overvurderte våre medspillere når vi antok de ville melde slem?