EM LAG | Ulf Tundal med fin spilleføring

Ulf Tundal

Kampen mot Bulgaria ble tøff. Bulgaria meldte det som var av utganger og Norge kom i minus da de to siste spillene ga Bulgaria to utgangs-svinger.

Men på dette spillet var det Ulf som viste frem god teft etter at meldingene hadde satt han i en litt optimistisk kontrakt.

1 ruter var presisjonsruter, det kunne være på singleton.  Jeg tok sikkert litt for mye i da jeg hoppet til utgang, men tenkte det var noen topphonnører og litt fordeling som kunne være det Ulf trengte.

Ruter dame i utspill vant Ulf med kongen. Han fulgte opp med ruter ess og ruter til stjeling. Neste trekk var en LITEN trumf fra hånden.

Vest gikk opp på kongen og spilte LITEN HJERTER tilbake. Nå var Ulf kommet ved en skillevei. Hvordan skulle han løse den fargen.

Som vi ser blir det beit om han legger liten, da vinner øst med damen fulgt av hjerter til ess og hjerter til stjeling.

Men Ulf ba om kongen. Da den holdt fulgte spar til esset, kløver til ess og ruter med avkast av hjerter fra hånden. Øst kunne trumfe, men ett stikk i hjerter var det siste motspillet fikk.

10 stikk ga 11 imp når Bulgaria spilte 2 ruter med 9 ved det andre bordet.