EM Lag | Tor Helness selvfølgelig

Norge startet bra mot Monaco, men den siste halvdelen av oppgjøret ble enveiskjøring. Jeg var selv delaktig i flere dårlige spill, men sånn kan det av og til være at motparten gjør riktige valg og du feil.

På dette spillet kom en gammel kjenning frem, og gamle kjenninger har selvsagt Tor Helness for hånden. Han ble spillefører i 3NT på rundens første spill.

 

Spar 7 i utspill fra vest løp til kongen hos øst. Spar 3 tilbake gikk via tieren til damen hos vest og liten fra blindemann. Spar 9 i neste stikk vant blindemann med esset, Tor Helness kastet en ruter.

Hvordan ville du spilt kortene for å vinne 9 stikk?

Tor så raskt at kløverfargen ga klart best odds. Han kunne satset på hjerterfinessen, hvis fargen sitter 3-3 med damen i kapp (rett under 20 % sannsynlig) vil det gi hjemgang med 1 stikk i spar, 5 i hjerter, 2 i ruter og 1 i kløver.

Men se litt nærmere på kløverfargen. Hvis den kan løses for en taper blir det 4 stikk, sammen med spar ess, ess-konge i hjerter og ess-konge i ruter blir det også ni.

Hvordan spiller du så denne fargen for beste odds?

Dette er en god gammel klassiker. Du skal spille kløver ess fulgt av liten kløver fra hånden, hvis vest følger lavt stikker du med DAMEN (ca. 35 % sannsynlig).

På denne måten vinner du hver med følgende sits

·         Kløveren 3-3 med kongen hos vest

·         Kløveren 4-2 med knekten doubleton hos øst

·         Du får også med deg diverse varianter med singleton knekt eller konge i kløver osv

Alternativ løsning er å spille kløver ess fulgt av liten til tieren, men den løsningen håndterer kun knekten annen eller tredje hos vest.

Tor spilte selvsagt med oddsen, han la ned esset og spilte liten til damen, det ble 10 imp til Monaco da kortene så ut som dette

 

kløver dame vant stikket og da fortsatte Tor med en tredje kløverrunde som tok med seg både kongen og knekten. Sparfargen var fordelt 4-4 så vi kunne bare hente 4 stikk i motspill. Dermed vant Tor Helness ni stikk. Ved det andre bordet meldte Norge 4 hjerter med en beit.