EM Lag | Helgeness hentet 1400 mot Sverige

To av de største EM favorittene møttes etter å ha hatt en dårlig start. Hverken Sverige eller Monaco hadde fått de resultatene de ønsket og det var knyttet stor spenning til hvordan kampen skulle utvikle seg.

Det ble en stor seier til Monaco, dette spillet bidro godt til det.

Nystøm-Upmark spiller et kløversystem, jeg er ikke helt sikker på hva meldingene betydde men jeg antar nord fortalte om noen poeng og en god løft i spar. Nystrøm tok sjansen på å spille grand med sin lavhonnør i ruter, og valgte å stå med når doblingen kom. Det han hadde glemt var å passe på kløveren!

Geir Helgemo fant selvsagt motspill hvor Tor Helness kom inn på kløver dame og spilte ruter igjennom spillefører. Det ble 5 beit og 1400 til Monaco.

Sverige var like uheldige ved det andre bordet, de slapp hjem 4 spar. Det ga Monaco hele 19 imp!