Test spilleføringen din i Monrad Lag

Ja så har du meldt slem igjen, det betyr at du må telle til 12.

 Tar du prøven?   Se på disse kortene

6 spar er en spennende kontrakt. Hjerter konge i utspill fra vest gir deg press, hvordan velger du å spille kortene?


Her har du to langfarger du kan angripe, hvem er så best?

Jeg sier ja takk- begge to.

Du stikke rutspillet med hjerter ess fulgt av ruter til ess og ruter til stjeling. Kløver ess blir så fulgt av kløver til stjeling før du spiller ruter til stjeling med knekten.

Hvis begge motspillere følger tredje ruter tar du bare ut trumfen i to runder, spiller kløver til stjeling og ruter til stjeling.

Nå er den femte ruteren godspilt og du gir bare bort det siste stikket i hjerter. Spille så ut som dette

Skulle ruteren sitte 5-2 må du satse på å stjele god kløverfargen i stedet.

På Birkeland var det noen som angrep kløverfargen uten å kombinere begge sjansene, da ble det beit!