En liten prøve i spilleføringen

Dette spillet var kanskje ikke så veldig vanskelig, men en fin innføring i rekkefølgene kortene skal spille i var det. Timing og teknikk kan ofte være det som skiller, neste gang blir dette spillet uavgjort når du spiller lagkamp.

Spar 10 i utspill fra vest går til damen hos deg i syd. Det er jo ikke akkurat slik at 9 stikk er helt sikre, men du kan vel legge en plan før du leser videre?

 


En opptelling viser to stikk i spar, ett i hjerter, ett i ruter og ett i kløver for fem totalt. Det betyr at vi må hente inn 4 stikk. Det kan bare gjøres i kløver og ruter.

Det betyr i praksis at vi må sikre oss et inntak hos blindemann for å ta finessen i ruter. Altså må kløver ess være hos vest eller kn 10 doubleton.

Vi spiller derfor liten kløver i annet stikk, vest følger med tieren og blindemanns dame vinner stikket.

Nå er det viktig å bruke inntaket til å ta en finesse i ruter, som tenkt så gjort ruter til damen går også bra.

Nå må vi bare lukke øynene og spille en LITEN kløver fra hånden og håpe vest startet med E 10 doubleton i kløver, du spiller liten kløver og smilet går rundt hodet da kortene så ut som dette

 

Vest tar stikket med kløver ess, men nå kan du ta hjertervrien med esset og hente