Nationals | Spiller du like bra som Bertheau

Peter Bertheau

Svenske Peter Bertheau har i en årrekke vært fast inventar som proff på de Amerikanske lagene i Nationals. Han er utvilsomt er verdensklassespiller og selv om vi ikke har sett Peter på det Svenske landslaget de siste mesterskapene er det all grunn til å passe på når han er ved bordet.

Fra Vanderbilt Round of 16 har jeg hentet dette spillet hvor du kan få prøve deg med Peters kort, som spillefører i 4spar fra SYD.

 

Uten innmeldinger har du som SYD blitt spillefører i 4spar.

Utspillet fra vest er ruter 2 (norsk fordeling). Hvordan spiller du for best mulig sjanse for hjemgang i denne kontrakten?


Peter Bertheau kunne se han hadde en sikker taper i trumf, en i kløver og en i hjerter. Utspillet av ruter 2 kunne være det som løste ruterfargen uten taper, men hvordan måtte det være fordelt for å få det til?

Hvis utspillet er fra ruter konge vil det ikke være til hjelp. Han vinner første stikk med damen, men må senere gi bort til ruter konge uansett. Altså måtte han håpe at ruter konge var hos øst.

Hvis han legger damen vil øst bare lasjere fra K x x og har øst K 10 x vil han legge i kongen og få på tieren etterpå.

Men hva om utspillet var fra ruter 10?

Ganske riktig, Peter ba om nieren fra blindemann i første stikk!

Det ble blink da kortene så ut som dette

 

Øst la liten på ruter ni, men da kontret Peter og ba om ruter dame fra blindemann som han lot seile. Ruter til esset ble så fulgt av spar ess og spar dame. Øst kom inn på kongen men hadde ikke lengre noe motspill og måtte innse at Peter Bertheau vant sin kontrakt.

Det ble imp i protokollen til vår svenske venn da samme kontrakt gikk beit ved det andre bordet etter hjerter i utspill.

Well done Peter Bertheau, og lærerikt for oss som ser på!