Nils dummer seg ut | Spiller du bedre enn Nils?

Denne spilleføringen fra Winter Games var jeg ikke god nok til å håndtere, om det var kreativiteten eller noe annet som felte meg er usikkert, men kanskje du kan gjøre det bedre enn meg?

Ruter 4 i utspill fra vest måtte jeg ta med esset. Etter innhoppet til 3 ruter var jeg litt forsiktig og spilte liten hjerter fra blindemann (i tilfellet øst har kongen single). Øst fulgte med syveren og vest stakk min dame med kongen.

Ruter 3 tilbake vant øst med damen og fortsatte med kongen hvorpå både jeg og vest kastet en kløver.

Kløver konge kom i vri fra øst til mitt ess. Hjerter til tieren fulgte begge på og posisjonen har blitt denne

 

Hvordan kan du spille kortene for å ta resten av stikkene?

 


Jeg syntes det så ut som vest kunne ha 4-kort spar og da må jeg bestemme meg hvordan kortene skal spilles for å løse sparfargen.

Har vest kn 9 x x må jeg spille tieren fra hånden, hvis vest dekker med knekten stikker jeg hos blindemann, spiller spar til damen og fortsetter med spar til åtteren.

Hvis øst har kn x må jeg ta for dame og ess, når knekten faller tar jeg for tieren og spiller meg tilbake til blindemann på hjerter (forutsetter at vest har den siste hjerteren).

Eller jeg kan satse på at sparfargen er 3-3.

Jeg gikk for at vest hadde kn 9 x x og spilte hjerter ess, da øst kastet en ruter fulgte jeg opp med spar 10, vest fulgte lavt og nå lot jeg tieren seile, men det var veldig feil da kortene så ut som dette

 

Øst vant med spar knekt og kunne ta den andre beiten med kløver dame!

Huff og huff, du gikk vel ikke i samme felle som jeg gjorde?