Nationals | Utspill mot slem meldt av Fredin

Svenske Peter Fredin tilhører den absolutte verdenseliten i bridge. Peter er en spiller med et vel stort innslag av kreativitet. «alle» vet at Fredin melder lurt og lager feller for deg både i meldinger og spill. Her er det viktig å passe på.

Fra Vanderbilts Round of 16 kommer dette spillet hvor Espen Lindqvist fikk en utspillsprøve mot nettopp Peter Fredin.

Hva ville du spilt ut fra denne hånden?

Her kan mye være riktig. Det høres ut som Fredin har en solid kløverfarge med hjerter på siden, evt en honnør i hjerter. Nord kan vi plassere med honnører i ruter og spar uten tilpasning i hjerter. Det er naturlig å anta han har en ganske balansert hånd etter meldingene.

Espen syntes han hadde aktive honnører, det var langt fra sikkert det hastet å angripe i utspill. Hvis Fredin har for eksempel KDxx i hjerter og 6-kort god kløver kan det være en hjerterstjeling gir han det 12 stikket, Espen startet derfor med trumf.

Men da gikk han rett i Fredins felle, kortene så ut som dette

 

Peter Fredins 3 hjerter var selvsagt en taktisk melding. Han hadde hele tiden tenkt å melde slem, men la inn hjertermeldingen for å unngå utspill i den fargen.  Legg merke til at han ikke nevnte 5-kort spar i meldingene, det hadde i alle fall jeg vurdert……. 

Den taktikken lykkes Fredin med og nå var spilleføringen en smal sak. Han tok to runder trumf, kastet sine hjerter på ess-konge i ruter. Trumfet en ruter høyt før han la tok ut motpartens siste trumf.

Så avsluttet han selvsagt perfekt med å ta for spar konge fulgt av liten spar i tilfelle vest hadde startet med DTxx eller D8xx. Alt ordnet seg og hjemgang notert.

Hjerter ess i utspill ville gitt to beit, jeg kjenner følelsen Espen måtte ha etter spillet. Lurt nok en gang, kanskje jeg burde skjønte det var en Fredinsk melding?

Not to worry Espen, dere vant kampen til slutt!