Winter Games | Brogeland doblet seg til finalen

Bridgen kan være full av innspill, skvis, listige utspill eller tøffe utganger. Fra semifinalen i Zimmerman Cup har jeg hentet dette spillet hvor Boye Brogeland lekte litt med sine motspillere – de polske verdensmestere Gawrys-Klukowski.

Ved det andre bordet gikk det pass rundt på 3NT. Ruter kom i utspill og nå vant Boyes lagkamerater greit sin kontrakt, det oppsto en skvis i spilleføringen og det endte opp med 11 stikk for 660.

 Boye derimot fant anledningen inne for å hente frem en dobling. Jeg antar det ber om «svakeste» major ut fra makker og dermed fikk verdensmester Gawrys kalde føtter. Han ville ikke spille 3 NT med hjerter i utspill og flyktet på direkten til 4 ruter (ville vært mer offensivt å melde 4 spar)!

Den kontrakten fikk han lov til å spille og det hele endte med 4 beit og 400 til Brogeland-Lindqvist. Det ga 14 imp, seiersmarginen ble på 8 imp så denne doblingen var akkurat hva gutta trengte.

Det er dette bridge handler om, å gjøre de riktige meldingene på de rette tidspunkt. Boye Brogeland viste ingen frykt og hentet frem en spekulativ dobling som snudde hele kampen til seier da det gjaldt som mest. Jeg lar meg imponere.

Hvis polakkene hadde valgt å spille 3 NT doblet ville hjerter knekt i utspill satt fart på motspillet, Boye ville lasjert blindemanns dame og spillefører kan ikke vinne sin kontrakt. Han kan da fire stikk i spar, ett i hjerter og tre i ruter, men når kløver spilles vil Lindqvist gå opp på esset og spille mer hjerter.

I praksis ville 3 NT doblet gitt to beit.