1 divisjon | Aktiv åpningsmelding skapte pluss-spill

Da det første spillet kom på bordet i kamp syv valgte Erik Berg å sjekke draget når han gikk litt ekstra hardt på i åpningsmelidngen

Du kan jo se om dette er din stil eller om du tar det litt roligere?

Jeg skal ikke klage på flaks og uflaks, men akkurat på dette spillet traff Erik Berg og Christer Kristoffersen veldig godt.

Det å åpne i 1.hånd med ingen i sonen på 3 spar med 6-kort farge er ikke helt min stil, men jeg ser det er slik moderne meldestil har utviklet seg, man legger litt ekstra på, det ble ikke dumt denne gangen.

Over 3 spar antar jeg de fleste ville gjort som meg og meldt 3NT med kortene i øst. Christer hentet grådig frem en dobling og Ulf Tundal tok selvsagt ut i hjerter.

Om det er riktig eller ikke å doble 4hjerter kan vi sikkert diskutere, men det valgte Christer.

Og for en blink det ble når han etter kløver i utspill kunne hente E K D, ta for hjerter ess og spille ny kløver. Erik Berg kunne stjele og fri seg i ruter.

Ulf måtte velge og kastet en spar på ruter konge, den stjal Erik og tok den fjerde beiten med spar ess.

-800 var selvsagt ikke god musikk for oss!

At halvrunden fortsatte i samme melodi var ikke noe særlig gøy, – 5 på butleren og en klapp på skulderen til Kristoffersen-Berg som leverte en solid halvrunde.