Oppgave | Prøv deg som spillefører

Fra en lagkamp har jeg hentet dette spillet hvor du skal få prøve deg på 5-trinnet.

Som vi ser var motparten aktiv og fikk lurt deg opp på ett ubehagelig høyt meldtetrinn. Vest spiller ut kløver konge som du vinner med esset.

Hva er beste løsning for å sikre hjemgang i denne kontrakten?


Ved bordet tok syd for ruter konge fulgt av hjerter til ess. Nå kastet han håndens to spar på ess-dame i ruter, men da ble det beit når kortene så ut som dette

 Vest trumfet ruter dame og tok beiten med trumf konge og kløver dame.

 Syd kunne vunnet sin kontrakt ved å ta finessen i hjerter fulgt av hjerter ess før han spiller ess-dame i ruter med avkast av håndens spar. Vest kan trumfe med kongen, men nå er det bare kløver dame igjen for motspillet.

Hva var så oddsen for spilleføringen syd valgte?

Han ville hatt suksess hvis ruteren var 4-3 som er drøyt 60 % sjanse.

Videre ville han også vunnet sin kontrakt ved trumfen 2-2 hvis ruteren var 5-2 og den som har kort ruter har hjerter konge.

Risikoen ved å ta finessen i hjerter er at øst kommer inn og spiller spar igjennom kongen, altså er finessen i hjerter ca. 50 %. Det ble kun feil nå da vest hadde fått utdelt K x x i trumf sammen med 2-kort ruter.

Jeg mener derfor syd valgte teknisk korrekt spilleføring, men var uheldig da sisten var akkurat den han ikke tålte.