Damenes Mix | Helge Stornes med lærebok-spilleføring

Helge Stornes ledet sammen med Ragnhild Brekka Damens Mix i første halvdel av turneringen. Litt utur mot slutten av turneringen førte de ned på resultatlisten, men på dette spillet fikk vi se god teknikk av Helge som spillefører i 3 NT.

Hjerter 2 var ett naturlig utspill og den løp til knekt og ess. I neste stikk fikk ruter 10 løpe rundt til kongen hos øst som fortsatte med hjerter 3.

Helge kunne telle to stikk i spar, to i hjerter, tre i rute og to i kløver (finessen var markert etter åpningen). Det gir 9 totalt, men det var parturnering og da er det viktig å tenke mulige overstikk.

Ut fra meldingen og utspill kunne Helge se hjerteren var fordelt 5-3 hos motparten. Videre hadde øst spilt hjerter knekt i første stikk, noe som tydet på at vest hjerter var 10 x x.

Det var lite sannsynlig at øst hadde spilt knekten i første stikk og fortsatt med liten hjerter med D kn 10 x x.

Det var nå helge kunne se at hjerter 9 ble et viktig kort. Han gikk derfor opp på hjerter konge for å blokkere fargen for motparten.

Nå kunne han safe-spille kløverfargen og han fortsatte med kløver ess og ny kløver til damen.

Øst vant med kløver konge, posisjonen var denne

 

Som vi ser kunne ØV bare ta ett stikk i hjerter på grunn av blokkeringen, dermed ble det 10 stikk til Helge.

 

Når vi ser alle kortene var fordelingen i kløver slik at de som lasjerte andre hjerter også vant sine 10 stikk med å ta finessen i kløver hvorpå vest kom inn på den tredje kløveren eller øst kommer i trøbbel når stikkene tas og han skal holde damen i spar, da blir han moden for ett innspill, alt etter hvordan kortene spilles.