Tenker du deg om i motspill?

Denne gangen skal du prøve deg i motspill etter et kompetitivt meldingsforløp. Det er PARTUNERING.

Som vi ser ble SYD spillefører i 4 etter at nord luktet på utgang i 3NT.

Du starter motspillet med hjerter knekt, esset fra nord og fireren fra makker (styrke).

Spillefører tar nå for ess-konge i kløver fulgt av kløver 10 til nord dame, makker følger alle rundene og startet spillet med kn x x i kløver.

Ruter konge følger fra nord, makker følger med tieren og spillefører med fireren.

Hvordan spiller du imot her?

 


Den aktuelle vest stakk med esset fulgt av hjerter konge og hjerter 10 som nord kunne stjele.

Det var feil da kortene så ut som dette

Spillefører kunne nå ta ruter knekt, ruter til damen og ruter til stjeling. Dermed kunne spillefører forlange resten av stikkene for 11 og 150 i score.

Men hva om du hadde lasjert de to første rundene i ruter?

Da har ikke spillefører inntak i ruter til å stjele god fargen mens han har spar som inntak for å hente fargen.

I parturnering er det en viktig forskjell på 10 og 11 stikk så her skulle du fulgt med!