Maria satte spilleføringen på prøve

Maria og Inger Lene kan være skumle å møte ved det grønne bord!

Av og til blir det feil når du skryter av motparten. På dette spillet synes jeg Maria Ursin Ingebrigtsen spilte ett tøft motspill hvor jeg virkelig måtte tenke igjennom posisjonen. Anledningen var en privat lagkamp. 

Maria startet motspillet med ruter konge og fortsatte med ruter til esset hos Inger Lene. Ruter 2 gikk så til stjeling hos Maria.

I neste stikk fortsatte hun med kløver 5, hvordan ville du ført kortene herfra?

Hvis ØV henter tre stikk i kløver går vi beit, hva er beste sjanse for å unngå det.

Det første vi må gjøre er å telle honnørpoeng. Maria har åpnet og har så langt vist frem ruter konge, øst ess-knekt i ruter. Det betyr at det fortsatt er 11 honnørpoeng fordelt mellom ØV. For å forsvare sin åpning må Maria ha minst en av de største kløverne, kan hun ha begge?

Det er rimelig tøft motspill om hun har klart å lese posisjonen og spilt liten kløver fra ess-konge, men det var nesten ikke mulig for åpningen at øst hadde kløver konge. Jeg ba derfor om DAMEN, det ble blink da kortene så ut som dette

2017-12-30 23_25_40_maria motspill

Maria hadde lest kortene perfekt og satte med på prøven da hun lekende lett vridde liten kløver i fjerde stikk!

Kløver dame vant stikket, nå gikk resten greit da hjerter til ess ble fulgt av finessen i spar for hjemgang.  

Det var dumt det ikke var nok honnørpoeng til at motspillet lykkes, det er slike varianter som gleder ett bridgehjerte!