Fasit | RomulsQuiz | Spilleprøve fra 1972

Oppgaven så ut som dette:

Ja så har du som SYD vært litt frisk i meldingene, 6 var en frisk sats nå er det opp til deg å forsvare meldingen!

Vest starter motspillet med ruter 4, øst vinner med kongen og vrir kløver.

Nå overtar du.

Det er jul, derfor er jeg snill og viser deg alle kortene. Da skal det være mulig å spille hjem denne kontrakten?

Fasit kommer også her neste år!

Lykke til


Fasit

Som så ofte er det ved hjelp av vår venn skvisen vi kan hente ut noen ekstra stikk.

Den kommer ofte på besøk når vi tar stikkene våre, derfor tar vi noen trumfstikk.

Posisjonen med 2-trumf igjen å spille er denne

Syd tar enda en trumf, men hva skal vest kaste?

  • En spar gir spillefører 4 stikk i den fargen for hjemgang
  • Hjerter ess gir stikk for hjerter konge hos blindemann
    • Nå følger spar til ess og hjerter konge som skviser vest i ruter og spar!
  • Ruter etablerere «finessen» hvor spillefører fortsetter med spar til ess og ber om ruter dame

En søt liten skvis, du klarte den vel?