En skikkelig parturneringsskvis

Fra en parturnering har jeg hentet dette spillet hvor de modigste kanskje fikk sjansen.

Som vi ser ble sluttkontrakten noe tøft, men utfra meldingene realistiske 4. Hjerter i utspill fra vest vant øst med esset og fulgte opp med hjerter dame til kongen hos syd.

Spar konge fortalte om fordelingen, nå spilte syd en ruter til damen hos nord og kongen hos øst. Han presset med hjerter som syd trumfet høyt.

Spar 6 gikk så til åtteren hos blindemann før en kløver ble spilt, øst la liten og kongen vant stikket.

Spar 9 gikk til liten, 10 og hjerter fra øst. Spar ess hentet den siste trumfen fra vest og posisjonen hadde blitt denne

Hva skulle øst kaste når spar 7 ble spilt fra nord?

Han håpet syd ikke var av det tøffe slaget og kastet en ruter. Men syd var absolutt tøff, han kastet kløver dame fra hånden og spilte ruter til tieren. På ruter ess falt knekten fra øst og dermed vant syd det 11. stikket med RUTER 7!

Tøft, du gjorde vel det samme?