Snorre er sinna på meg og Hoffa-Charlsen

Snorre Aalberg

Jeg la ut ett spill til diskusjon i debattforum – Snorre mener jeg er en feiging.

Se mitt innlegg HER

Snorre har sendt ett langt og engasjert innlegg om etikk og moral – hvor han tar for seg den aktuelle hendelsen. Jeg håper leserne kan gi sine synspunkter. Denne hendelsen grenser til det viktigste vi har i toppbridge – nemlig etikk og moral.  En slik diskusjon og innlegg som dette til Snorre slår litt gnister, men det gjør oss oppmerksom på at vi enda har en vei å gå.

Jeg håper dere er enige med meg og setter pris på Snorres bidrag til debatten, kommenter gjerne!

Her er Snorres svært tydelige innlegg:


Det har de siste par årene vært en god, og nødvendig, diskusjon rundt etikk og juks ved bridgebordet. Den delen som enkelt plasseres i kategorien «lovbrudd», er vi alle rimelig samstemte i. Hva som er greit å gjøre ved bordet, er det nok mer delte meninger om.  Etiske grenser er vanskelig å gå opp.

Det er etterhvert en dårlig skult hemmelighet at mitt eget fravær fra bridgearenaen skyldes at jeg ikke orket å forholde meg til at bruk av tenkepauser og uttrekning av tid over tiår utnyttes til det tragikomiske hos enkeltpersoner og par. Det aller verste for meg er at til tross for at ALLE som er tilstede ved bordet, både spillere og tilskuere, VET hva som skjer og hvilken informasjon som blir formidlet, så nekter den ene parten for at det var «slik eller sånn». Nei, det er nok ikke framferd som kan rammes av lovene, verken de lovene som omhandler selve spillet eller måten spillet skal spilles på. Likevel tar det gleden av å spille bridge fra noen av oss. Jeg kaller det usportslig opptreden, men må akseptere at noen synes det er ok.

Det åpnes foran deg i 2ru. Du har null poeng og 4333-fordeling. Jeg tipper alle som en passer uten å gjøre noe aktivt. Neste gang har du 11-12 hp og samme fordeling når motparten også denne gangen åpner med 2ru. Du lander nok på pass, men sannsynligvis har du spurt «Hva betyr 2ru?» på veien. Ingenting galt, men når det går to passer på svake 2ru, plikter makker å melde nøyaktig likt i de to tilfellene. Den siste gangen vet han at makker har en del kort, men det kan han ikke utnytte. Vanskelig, men sånn må det være.

Du har Dx i ruter og er inne. I bordet ligger det sterke kort, men fire små ruter. Bruker du tre minutter på å spille den opplagte ruterdamen, han ikke makker lov til å skjønne at du ikke har DKn10. Sånn må det også være. Jeg mener faktisk at det er uetisk å tenke lenge før en spiller ruterdamen. Ikke ulovlig og lovstridig, men uetisk. Sikkert ikke alle som er enig med meg i det.

«Hei, min venn. Hva driver du på med?». Det er min kone som kommer inn døra og hilser på sin sedvanlig hyggelige måte. «Jeg skriver en bridgeartikkel til Nils,» svarer jeg. Da slår hun seg for pannen og minner meg om at jeg får magesmerter og diare hver gang jeg begynner å rote i dette bedet. Det har hun fullstendig rett i, men min glede over bridgespillet er så stor at jeg klarer ikke lukke døra helt. Spillet er genialt og det har i seg alle dimensjoner for å gjøre mennesker lykkelige. Sett bort fra sykling, finnes det knapt bedre måter å bruke fritida på.  Da tenker jeg både på de konkurransemessige aspektene ved bridge, men også sosiale faktorer. Jeg har et håp om at jeg selv finner tilbake til gleden av bridge, men i ettermiddag fikk skuta mi enda mer slagside.

Nils er forsiktig med å nevne navn i de negative opplevelsene han skriver om. Ære være han for det, men jeg kaller en spade for en spade. Nok en gang heter spaden Hoftaniska – Charlsen. Jeg mener oppriktig at de er av verdens beste bridgespillere på sitt beste, men de har en framferd som ikke er landslagsspillere verdig.

Roald Mæsel ringte meg og fortalte om dette spillet:

 

Kontrakten føyk hjem, men historien slutter ikke der. Det kom fram at Roald Mæsel (øst) hadde sagt til Hoffa (nord) at 4kl var «cuebid med spar». Når du ser på kortene hans, kan en forstå at i det øyeblikket han svarte på spørsmålet og etterpå meldte «bare» 4sp, tenkte han ikke på at 4kl er kortfarge.  Kortene vokste til himmels med singel/renons i kløver hos makker, så med tre små kløver burde han opplagt meldt 4hj. Til tross for en tynn åpning. Roald visste nok egentlig at 4kl var kortfarge og han innrømmer at han skulle svart «Splinter». Hoftaniska protesterte på feil forklaring og mente seg skadelidende for -790.

Så kommer poenget mitt. Hoffa i nord VISSTE selvsagt at 4kl fra Geir Brekka var kortfarge. Han VET at Geir Brekka ikke har f.eks KDx i kløver når han melder slik. Påstår han noe annet, er det ingen som tror på det. Null spillere i de øverste divisjonene hopper til 4 i minor over makkers majoråpning som noe annet enn kortfarge når de har 2NT tilgjengelig.  Hoffa lente seg tilbake og visste at motparten hadde forklart utilstrekkelig.

Hoffa og Charlsen spiller at dobling av cuebid viser honnør, mens dobling av Splinter viser fargelengde. Han hadde seks kløver, men det var ikke nok som frista til å oppfordre makker til å stampe. Kløveren var tynn og utspill fra f.eks Hx mot 4sp, frista ikke. Han hadde tross alt EK i en sidefarge mot en makker som hadde meldt inn i sonen. Den logikken bekrefter han ved å doble 4sp. «Dette tror jeg ikke står.»

Jeg tror ikke mine egne ører og øyne når Roald forteller at kontrakten ble justert til 80% 5klx og 20% noe annet. (Her visste han ikke detaljene, så det mulig fakta er litt annerledes). Hoffa hadde alle muligheter til å doble 4kl, men valgte ikke å gjøre det. Om han nå skulle være 1 promille i tvil om 4kl, så kunne han i alle fall spurt (eller skrevet til)  Roald om «betyr cuebid honnør, kortfarge eller er begge deler mulig?». Da hadde han fått svaret «kortfarge» av Roald. Hoffa VISSTE at Geir Brekka på sin side kom til å forklare Charlsen at 4kl  var kortfarge.

Thomas Charlsen mener nok at han ville stampet i 5kl om makker hadde doblet. Ja, det tror jeg på, men makker valgte å ikke doble 4kl. (Hoffa, igjen må du du gjerne påstå at du ikke visste 4kl var kortfarge og at makker på den andre siden heller ikke skjønte det. Jeg tror deg ikke.)  Da kan en ikke komme tilbake når en ser alle kortene og forlange å få avgi aktuell korrekt melding.

Det er helt sikkert mange som kun delvis deler mine meninger i dette spillet, men la oss i alle fall være enige om en ting. Om 4sp hadde gått en beit og det heller ikke hatt stått noen høy kontrakt NS, så ville dette spillet gått inn i historiebøkene på en lydløs måte med +200 på NS. Hvis det ikke kan kalles «pose og sekk», så vet ikke jeg.

Det er fristende å kalle Turneringsledelsen for «balleløse», men reglene i bridge er slik at de etter min mening over favoriserer den ikke-feilende siden. TL hadde neppe noe annet valg enn å dømme som de gjorde når det ble protestert, selv om det strider mot 99 % av bridgespillere sin oppfatning av hva som er rett.  Det er derfor det hviler et etisk ansvar på den enkelte av oss til å sikre at lovene ikke utnyttes på en måte som skader bridgens grunntanke om rettferdige resultater.

I min karriere som bridgeskribent har jeg skrevet om flere hårreisende protester fra Hoffa – Charlsen sin side. Jeg hadde både håpet og trodd at tiden var over for denne ufine måten å karre til seg ufortjente poeng på, men der tar jeg dessverre feil. Det er pinlig, det er flaut og det er uetisk å protestere på -790, til tross for motpartens ordvalg. Roald Mæsel bør gå i seg selv og prøve å være nøyaktig når han forklarer meldinger, men denne type straff er hinsides sunn fornuft. Jeg avslutter som jeg har gjort i tidligere lignende artikler:

«Skam!»

Søgne, 3.november 2017

Snorre Aalberg

9 Comments

 1. Som vanlig velvalgte ord fra deg Snorre, merker at jeg nesten savnet din skarpe penn.
  Det er såpass injurierende det du skriver at det hadde vært fint om du kunne lagt med alle disse spillene og annen dokumentasjon forøvrig hvor Hoffa og jeg opp gjennom årene har karret til oss poeng på urettmessig måte. At du i tillegg til å være sterkt injurierende ikke tar deg bryet med å sjekke vesentlige forhold kler deg forøvrig godt.

  Ellers viser du, som vanlig, dine bridgekunnskaper. Konvensjonen dobler mot splinter, er for at makker skal se på kortene sine om det kan være aktuelt å spille den fargen (oppfordring) både i tro på egen kontrakt og for stamp, mens dobling av cue-bud ber om den fargen ut (har ingenting med honnør å gjøre, kan godt avgis på renons for den slags skyld)

  Det lille faktum at Hoffa etter å ha fått svaret cue-bud selv syntes at dette var overraskende og spurte Roald IGJEN med samme svar spiller jo heller ingen rolle. I hvert fall ikke i historien din. Det var jo selvsagt for å dobbeltsikre «pose-sekk varianten» ikke for å gi Roald en mulighet til å korrigere seg. Neste gang skal jeg instruere Hoffa i å si til motparten: Tror makkeren din på andre siden tar det som splinter, vil du endre forklaring ?

  Det lille faktum at jeg spurte Geir før jeg passet ut 4 sp X om 4 kl betydningen er også irrelevant (da jeg naturligvis trengte å vurdere det spesielle meldingsforløpet) selv om det i praksis dokumenter avtalen vår på dette.’

  Så til den bridgemessige vurderingen på å skulle dbl 4 kl. Så lite som blakk (meldingsforløpet har vist 0-1 spar hos makker), Exxxxx,XX-Exxxx gir claim for 6 kl hvor 7 står på 1-1 sits i kløver. Selv du klarer å konstruere en haug med hender hvor det er korrekt å være med. Men det finnes også en haug med hender hvor man ikke skal være med, typisk mens makkers hjerter er veldig god. Man vet ikke om man skal være med eller ikke, da er det vel fint å ha en avtale som gjør at man slipper å gjette i posisjonen ? Det er i hvert fall slik vi prøver å spille bridge.

  Så til poenget: Vi ble frarøvet muligheten til å være med til 5 kl og er helt sikker på at vi hadde klart det om forklaringen hadde vært rett. Hadde Roald og Geir byttet posisjon er jeg rimelig sikker på at du hadde skrevet at Hoffa VISSTE at Roald hadde forklart riktig på sin side av skjermen. Det blir, i mine helt vanvittig, om man skal spekulere i om forklaringene er rette, det er mer enn nok andre ting å tenkte på i dette spillet. Spørsmålet du bør stille deg, om forklaringene hadde vært rett hvordan i alle dager kunne Geir og Roald endt om med 790 ? Jeg tror flertallet av bridgespillere ikke hadde syntes det var spesielt rettferdig at de fikk et resultat som du umulig kunne oppnådd uten feil forklaring. Ellers viser historien at det å spille med skjermer er ikke alltid bare positivt, dette hadde vært et «ikke spill» uten skjermer.

 2. Det er ganske sterk å beskylde noen for å skrive injuriende. I alle fall når det er så lett å finne dokumentasjon som bekrefter det som blir sagt. Ja, dette ikke den første gangen dere er i denne situasjonen. Det enkleste er at du selv googler disse tre ordene «Turneringsleder», «Charlsen» , «Hoftaniska». Da kommer det opp to spill fra 2013 der dere selv (!) ber om å få trekke appellene, to spill dere selv innser at dere ikke ble skadelidende. Dere trengte bare litt tid til å tenke dere om. Dette er historisk i bridgesammenheng. Spør du meg, bør dere gjøre det samme i denne saken også.

  Så er det dette spillet og jeg har blitt fortalt at det er en appell fra forrige helg som nå ligger til avgjørelse hos det svenske bridgeforbundet. Jeg kjenner ikke detaljene, men meg fortalt er det DERE som denne gangen skal ha forklart et renonsvisende hopp som «splinter». En unøyaktig forklaring. Jeg understreker at jeg ikke har sett eller hørt argumentene i den siste saken

  Ønsker du, kan jeg søke mer i arkivet mitt, så skal jeg finne minst et spill til. Det var en slem fra EM der jeg kritiserte dere for å protestere, men jeg husker ikke detaljene. Fem eksempler. Injurierende?

  Thomas Charlsen, jeg tror innerst inne at du husker at jeg og du har hatt disse meningsutvekslingene før og det er ikke første gangen du mener jeg ikke har dekning for det jeg skriver om din og makkers væremåte og oppførsel på og rundt bridgebordet.

  Geir Brekka var hentet inn som reserve kort tid før i denne kampen. Alle par har en plikt til å kunne sitt eget system, men dere visste at de aldri hadde spilt sammen før. Lovmessig ikke noe poeng, men de fleste andre ville hatt litt mer slingringsrom.

  99% av oss andre ville stilt dette spørsmålet hvis en hadde så lyst til å doble 4kl. I alle fall når det er en svært kjent posisjon og «alle» spiller hopp til minor som entydig etter majoråpning: «Viser 4kl honnør eller er det kortfarge?» Etter min mening er det ikke for mye å forvente, siden han dobling fra Hoffa vil bety forskjellig avhengig av motpartens konvensjon. Har Hoffa visselig gjort det (jeg er ikke helt sikker på hva du mener med det du skriver i ditt svar) og Roald ikke snakker sant til meg (!!), så beklager jeg på det sterkeste. Da har jeg tråkka skikkelig i salaten med denne artikkelen. Har Roald forklart GALT og ikke UTILSTREKKELIG, er dere opplagt skadelidende. Jeg håper du tar poenget mitt med at det er en kjempeforskjell på feil forklaring og utstrekkelig forklaring. Splinter er et slags cuebid. La oss i alle fall være enig om det.

  Spillet har blitt justert til en melding som aldri har forekommet. Det er fullt mulig i bridgesammenheng, men denne gangen er det to spillere, både Hoffa og du, som måtte gjort 100% aktuelle vurderinger. Husk at det er ikke normalt å sonestampe på 5-trinnet med omtrent 20 hp på egen side, rimelig balanserte hender, makker til han som melder inn har to steinharde motspillsstikk og er i tillegg kort i makkers farge. Jeg vet ikke hvor mange i 1.divisjon som ville doblet 4kl om de hadde spilt den varianten du beskriver. I alle fall ikke alle. Egentlig er dette uinteressant, fordi svaret får en aldri.

  Om det skulle være noen tvil. Ja, dere har lovene på deres side. Roald har forklart unøyaktig. Det innrømmer han. Poenget mitt er derfor ikke TL sin avgjørelse. Den er helt sikkert korrekt. Poenget mitt er at jeg ikke synes bridgen tjener på å jakte denne type feil fra motparten og i Norge er det nesten bare du og Hoffa som gjør dette. Vi har alle hørt «TURNERINGSLEDÆÆR!!» på klingende bergensk mang en gang ljome gjennom spillelokalet. I utgangspunktet ikke noe galt, men du vet hva jeg mener. Denne type spill kan enkelt oppklares med et lite spørsmål og ingen parter er påført noen skade.

 3. Noen sier det bedre enn meg. Jeg tar meg derfor den frihet å gjengi hva Boye sa i 2013 om to spill der Hoffa og Charlie protesterte og appellerte. Det er akkurat det samme jeg mener, men jeg blir kanskje for engasjert…
  __________________________________________________________________________

  Hei Snorre

  Her kommer et innlegg om protest-sakene som du gjerne må legge ut på live.bridge.no:

  Selv om faktagjengivelsen din sikkert kunne vært bedre, Snorre (jeg vet for eksempel at det var Charlsen som satt vest i protesten mot Hauge og Helness), tror jeg disse protestene steiler mot bridgespilleres rettferdighetssans. Det må ikke bli slik at det er automatikk i å tilkalle turneringsleder for å få en ”vurdering av situasjonen” hver eneste gang motparten gjør en prosedyrefeil.

  Poenget med å tilkalle turneringsleder er at man har blitt skadelidende; at motpartens feile forklaring faktisk ga dem en urettmessig fordel. Dette er selvfølgelig et vurderingsspørsmål, men ”nå-føler-vi-oss-skadelidende”-terskelen bør etter mitt syn ligge flere hakk høyere enn hva som virker å være tilfellet i disse spillene. Den ikke-feilende-side har solide rettigheter i bridgelovene, men det fører galt av sted om turneringsleder benyttes som et halmstrå til å oppnå flere IMP.

  Gå heller foran med et godt eksempel, la tvilen komme motparten til gode og skap en hyggelig atmosfære ved bridgebordet.

  Hilsen Boye Brogeland

 4. Imponert Snorre, du klarer å trekke frem 2 spill fra 2013 hvor vi har trukket vårt tilkalling av TL (som ingen andre har gjort) og 2 spill hvor motparten har ropt på TL i tillegg til spillet du henviser til. Det var rimelig morsomt å lese artikkelen fra EM (søkte på turnerlingsleder, Charlsen, Hoftansika som du foreslo)satt inn i konteksten her, foreslår at du også leser den. Regner med du er stolt av deg selv nå…..Du henviser til klingende bergenske med ljomining gjennom lokalet på Turneringslææder. Det kan nok ikke være så ofte som du har det til, da hadde du visst at det finnes ikke en eneste bergenser som ville ropt på den måten….Jeg sier ikke at vi ikke kaller på TL, for det har vi faktisk gjort, men å gå derifra til å snakke om etikk, moral og uverdig oppførsel er hinsides selv din fornuft. Du skriver injuriende, nok injurierende til at jeg blir oppringt en lørdagskveld og gjort oppmerksom på ditt innlegg.

 5. Det er liten tvil om at vi her har et svært aktuelt tema. Snorre har satt pennen på en verkebyll få tør å si noe om. Mange toppspillere (meg inkludert) kan gå i seg selv og strekke seg litt nærmere idealet – «gentleman».

  Alle kjenner «regelrytteren» – han har rent teknisk sitt på det tørre, men han er ikke en person som vinner respekt og heder for sin opptreden. En slik ønsker ingen av oss å være, jeg synes den omtalte hendelsen hadde passet bedre hos regelrytteren enn på toppnivå i 2017.

  Hvis det stemmer at samme makkerpar har appellert en avgjørelse hvor de selv har vært unøyaktig i sin forklaring av splinter så blir jeg lei meg, jeg håper ikke det er tilfellet!

 6. Jeg skjønner ikke dette, Thomas Charlsen. Du ber meg dokumentere mine påstander. Det gjør jeg og så gjør du narr av meg i setningene etterpå. «Regner med du er stolt av deg selv nå..» . Jeg har vist til 5 spill. Det må da være godt nok?

  Du vet like godt som meg at grunnen til at dere trakk disse to protestene var at jeg skreiv om dem og at dere forsto at dette var tynt. Dere hadde ikke gjort noe med noen av dem om det ikke hatt blitt negativt fokus via min bridgeside. I alle fall har dere ikke gjort noe lignende, verken før eller etter. Faktisk synes jeg spillet mot Helness – Hauge i 2013 var et spill jeg hadde en slags forståelse for at dere følte dere skadelidende. Det var rett og slett feil forklaring som gjorde at Hoffa kunne få inntrykk at at hånda var bedre enn den var.

  Jeg har ALDRI påstått at dere har gjort noe ulovlig. Jeg har derimot sagt at Roald Mæsel var unøyaktig og må gå i seg selv. Hva med litt ydmyket fra din og Hoffa side og ta et skritt bakover for å se på væremåten utenfra? Jeg er redd dere sitter rimelig ensomme i denne båten i bridge-Norge. De aller, aller fleste vil ikke ha det slik.

  Dette blir nå an Facebook-diskusjon som ingen kan vinne, om ikke partene er villige til i alle fall å vurdere den andre sine argumenter. Jeg aksepterer at du mener din og makkers framferd er ok og at det er vi andre som tar feil. Da synes jeg i alle beskjedenhet dere skal uttrykke en viss forståelse for at det finnes andre meninger.

  Jeg avslutter nå min deltakelse i denne tråden. Om det ikke skulle komme nye vektige argumenter.

 7. Jøsses. Noen bør ta seg en prat på bakrommet over en kopp kaffe for å rydde opp i sine problemer.

  Vi som noen ganger jobber som TL har alltid ønsket at spillere skal rope på TL hvis det skjer uregelmessigheter ved bordet. Dette fordi spillerne ofte dømmer feil bed bordet eller så blir urutinerte spillere overkjørt av rutinerte ringrever. Den jobben som gjøres for å få folk til å få hjelp av «profesjonelle» i slike tilfeller brytes effektivt og brutalt ned her.

  Det er stor forskjell på hvordan spillere takler uregelmessigheter ved bordet. Spesielt når det gjelder straffekort. Jeg var selv slepphendt med en liten kløver mot Boye i divisjonsspillingen nå sist. Han ba meg ta opp kortet uten noe mer dikkedarer. På samme spill kommer en annen toppspiller slukøret ut fra BBO-rommet etter at det samme hadde skjedd… vedkommende hadde «mistet» en liten kløver i bordet og spillefører hadde benyttet seg av dette til å få et ekstra stikk og dermed kontrakten hjem. Så kan man da sitte på hver sin høye hest å vræle på etikk og moral eller på at dette faktisk er et konsentrasjonsspill og at det å følge farge er en del av side 1. Kan dere ikke bare slutte med dette? Det er vanlig på toppnivå at man lar slike ting fare… men folk er forskjellig. Det er ikke uetisk å følge reglene. Man kan like det eller ikke, men det handler ikke om moral eller etikk.

  I det aktuelle spillet påstår Snorre at Hoftaniska bør vite at vest har kortfarge. Hvis han ikke hadde spurt så er jeg enig… Men når han nå spør så dukker det faktisk opp et problem. Hva skal han gjøre? Skal han droppe å spørre? Skal han melde som om det er kortfarge etter å ha spurt 2 ganger og fått svaret «cue»? Jeg kjenner ikke detaljene i HC sitt system, men for meg så virker det som om at dette ble feil for Hoffa… I slike tilfeller, når man kjenner på seg at noe ble feil, så er det ikke nødvendigvis kjempeenkelt å vurdere alle sider av spillet frem og tilbake før man roper på TL. Så da roper man gjerne på en av de «balleløse» turneringslederne for å få en vurdering.

  Så hva skal vurderes i dette tilfellet?
  1. Hva viser meldingen 4 kl
  2. Hva er avtalen?
  3. Hva er forklart?
  Det er det objektive. Nå kommer det subjektive:
  Hva hadde nord gjort hvis han hadde fått korrekt forklaring? Her skal man da gjøre en undersøkelse blant spillere på samme nivå. Her har man da sikkert kommet til at nord oftest hadde doblet 4kl. Hva vil da skje videre i spillet? Hva ville øst ha gjort? Et typisk meldingsforløp hvis øst visste at 4kl var kortfarge er:
  dobler fra nord og videre: p-p-xx (viser renons)-p-4hj-p-4sp-p-p-?

  Og hva ville syd ha gjort over 4 spar. Her blir det også som regel gjort spørreundersøkelser. Hva som skjedde i det konkrete tilfellet vet jeg ikke, men mye tyder på at de fleste vil at syd skal melde 5 kløver.

  Så da blir vel dommen her fort en del %5klx og en del %4spX. Dette er IKKE å favorisere ikke-feilende side. Dette er å forsøke å gi et rettferdig resultat på et spill. Hvis man favoriserte ikke-feilende så ville resultatet bli 5klx og ferdig med det!

  Uansett… jeg synes det er fryktelig harde ord fra Snorre. Det kan se ut som om han mener at Hoffa spurte KUN for å få pose og sekkvarianten. Her var kunsten å få motparten ut på feil vidde slik at han kunne doble 4spar uten å være redd for at 5kl var en god stamp. Sterk kost…

 8. Veldig bra skrevet, Alexander Flakstad.

  Denne typen spill er veldig avhengig av hva som faktisk skjedde ved bordet, og om man var (føler seg) skadelidende. En slik følelse er selvfølgelig subjektiv, men det bør være uproblematisk å tilkalle turneringsleder for å få en mest mulig objektiv vurdering av situasjonen.

  Det som ikke er greit, og klart uetisk i min bok, er å spekulere i disse situasjonene for å skaffe seg et best mulig resultat. For eksempel at Hoffa skjønner at forklaringen er feil, bevisst unngår å ta et sjekkspørsmål for eventuelt å oppklare «a slip of the tongue» og veloverveid velger aksjoner som enten vil vinne ved bordet eller hos turneringslederen i etterkant. Men noe slikt finnes det etter mitt syn ikke grunnlag for å hevde i denne saken.

  Jo, jeg synes nok at Thomas og Hoffa til tider har vært vel ivrige til å involvere turneringsleder/appellutvalg. Men her må sakene vurderes konkret og ikke som en stor smørje. I begge tilfellene jeg har hørt om fra den første divisjonshelgen, har jeg forståelse for innsigelsene deres (kanskje enda mer vedrørende «appellen» enn spillet som er diskutert her).

 9. Jeg hadde en lang samtale med Thor Erik i går, over en time. Han syntes det var fint med engasjement igjen. Det var no hard feelings, men vi var uenige om en viktig ting. Forresten er ordet «samtale» ikke helt rett å bruke. Det var stort sett han som snakka og jeg som hørte på. 🙂

  Han mente at han hadde gjort sitt ved å spørre en gang til. Jeg skal innrømme at jeg ikke visste at Roald fikk to sjanser til å svare, så det svekker mitt poeng. Kanskje Roald kan kommentere det?

  Hoffa innrømmet at han var 99.9% sikker på at Geir Brekka sin melding betydde kortfarge i kløver, ikke honnør. Siden dobling betyr to forskjellige ting i deres system, ville jeg i lignende situasjon kjapt spurt «kortfarge eller honnør?», fordi jeg «vet» at det er en motpart som ikke er nøyaktig. Jeg aksepterer at det er delte meninger om hvilket ansvar som pålegger oss.

  Når Hoffa ikke valgte å stille dette enkle spørsmålet, mener jeg at han burde tatt -790. Flytt et par kort hos makker og Roald, så er det -500 i 4sp uten at det står noe egen vei. Da hadde ingenting skjedd videre.

  Hadde det vært 100% opplagt å doble 4kl med svaret «kortfarge», skulle jeg også vært mer tilbøyelig til å være enig med Hoffa. Jeg har argumentert tidligere for at det ikke er opplagt å invitere til stamp med hånda hans.

  Jeg sa jeg ikke skulle delta mer i denne tråden. Nå har jeg i alle fall sagt mitt.

Kommentarer er lukket.