Samme sperreåpning i nord som i øst!

Det er ikke så ofte vi ser at to spillere på samme spill kan åpne med samme sperremelding, men det var tilfellet på dette spillet fra en treningskamp.

Sperreåpningen var Ekrens 2 som viser en svak hånd med begge major.

Spillet så ut som dette

De to meldingsforløpene gikk som dette

2 kunne vært spilt hjem, men spillefører vant den utspilte kløver hos nord og kastet en kløver på spar ess. Det ga vekk ett tempo (skulle spilt ruter i stikk 2) og spillefører kom på bakbeina, det endte med 2 beit.

 3NT var en sjanserik kontrakt. Hadde øst valgt sin nest lengste farge ville det gått beit, men hun valgte naturlig spar som løp til tieren hos nord. Ruter 10 gikk så til damen hos vest som fortsatte med spar, den slapp spillefører til øst som returnerte kløver.

Spillefører sikret kontrakten da han gikk opp med esset og fulgte opp med ruter ess og ny ruter. Dermed var 9 stikk sikre og 11 imp på konto sammenlignet med de to beitene fra det andre bordet.