Har du lyst å melde mot Relepresisjon?

Dette spillet er fra en treningsseanse i forkant av seriemesterskapet.  hvordan ville du meldt sammen med din faste makker?

Prøv å melde før du leser videre og ser hvordan vi meldte spillet i Relepresisjon.


Jeg og Ulf Tundal spiller Relepresisjon – et system hvor den sterke hånden normalt kan søke opp makkers fordeling, styrke og honnører. På dette spillet ble det rett så heldig da vi fikk følgende meldesekvens opp til toppkontrakten

Som du ser av meldingene fant vi akkurat ut av fordeling og hvilke honnører syd var tildelt, og dermed kunne jeg som nord telle 13 stikk i ruter.

Man burde kanskje melde seg frem i et naturlig system, men jeg har en mistanke om at mange ville stoppet i utgang!