NM PAR 2017 | Statistikk siste 3 år

For å vinne NM PAR må du selvsagt spille kortene dine svært godt. Du må treffe de gangene du tar deg litt ut i meldingene og motparten må gjøre litt mere feil mot deg enn de andre!

Det er mange forskjellige innfallsvinkler til hvordan du skal spille parturneringsbridge. Noen sitter rolig og tenker at spillestyrke og liten risiko gir nok poeng, andre kjører tøffere på med tøffe sperremeldinger og langt mer press i alle spillets faser.

Som en liten foranalyse av NM PAR har jeg sett på hvem som oftest dobler motparten. Statistikken tilsier at sluttkontraktene er doblet i ca 11 % av spillene. I NM PAR 2016 var det 12,5 % av sluttkontraktene som ble doblet.

Som vi ser av grafen var Lasse Aaseng – Tom Johansen langt mer risikovillig da de faktisk doblet over 30 % av sluttkontraktene de skulle spille imot. Vi ser også at gutta foretrakk å selv være spillefører, nesten 65 % spilleføringer er sjelden kost!

Norgesmesterne nøyde seg med å doblet motparten rundt 12 % av gangene, en langt mer rolig meldestil med andre ord.

Hvor stor andel av spillene er utgang?

Jeg har sammenstilt de siste 3 NM PAR og da ser tallene ut som dette

Vi ser en utvikling hvor utgang har gått fra 55 % til 47 %, delkontrakter har økt fra 37 % til 46 %. Jeg tror NM 2016 var ett avvik fra normalen og at vi kan forvente å se andel utganger være 5-10 % høyere enn delkontrakter.

 Hvor ofte går vi beit?

Også her har jeg sammenstilt de siste tre parfinaler og da ser tallene ut som dette

Tallene er ganske jevne og vi kan i hovedtrekk si vi går beit på 1/3 av spillene.

Så da er det bare å holde seg fast folkens og blir det oppdatert statistikk når siste kort er spilt!

Lykke til!