Prøv deg som turneringsleder – hva ville du dømt?

Dette spillet er en klassisk problemstilling fra moderne bridge. Spillet er hentet fra NM Mix Par.

Du har som SYD blitt spillefører i 3NT etter ett litt uryddig meldingsforløp, men kontrakten har absolutt gode muligheter.

Ruter 2 i utspill fra vest stikker øst med esset. Når din konge faller vrir øst spar 10. Hvordan spiller du kortene videre?

Min erfaring er at det i mix-turneringer kan være noe mangelfulle systemavtaler. Og særlig slike posisjoner som kløverføring er det ikke alle som har rukket å avtale hvordan de håndterer.

Men ok, vi har blitt forklart at øst har en opplysende dobling mot makkers hjertermelding. Det betyr vel at minst 12 av de 15 poengene vi mangler må være hos øst.

Videre har vest hoppet til 2♠ som i «vanlig» meldeteori skal være konstruktivt, omtrent en invitthånd. Men det kan ikke være sånn da det kun er 3 honnørpoeng tilgjengelig.

Vi ser også at motparten har få spar for sine meldinger. Normalt vil øst ha 4-kort spar, evt 3-kort hvis konstruktiv hånd. Vest som hopper til 2♠ burde minst ha 4-kort, men når de har 7 til sammen begynner dette å se enda litt mystisk ut.

Men vi må jo ta høyde for at motpartens forklaringer er korrekte, selv om vi ser det ikke stemmer.

Så tilbake til selve spillet.

Spar 10 fra øst var hyggelig for oss. Nå kan vi avblokkere spar knekt og stikke over med nords ess. Dette ga oss to inntak på E 9 hos blindemann slik at vi kan spille kløver to ganger mot hånden og ta finessen to ganger.

Som tenkt så gjort, vi følger med knekt og stikker med spar ess. Kløver til tieren vinner vest med damen og spiller mer spar.

Spar 9 vinner stikket og nå får kløver 9 løpe rundt

Men det var ikke riktig, kortene så ut som dette

Alt vi allerede visste stemte selvsagt. Ø-V hadde hatt en misforståelse på hva 1♥ skulle bety. Øst ga oss en gresk gave med spar 10 slik at vi nå fikk to inntak hos nord for å ta finessen to ganger i kløver. Nå fikk motparten to stikk i kløver, to i ruter og hjerter ess for en beit. Bittert og ganske utrolig at det var sånn kortene satt.

En liten granskning viser at forklaringen er feil, meldingen er pr. system naturlig. Da er det åpning for å justere spillet fordi motparten er pliktig til å kunne sitt eget system. Jeg forstår spillefører som ønsker at spillet skal vurderes, det er troll alt gitt misledende opplysninger.

TL blir tilkalt og får oppgaven å vurdere om spillet skal justeres, og i så fall til hva.

Vi kan jo la deg kjære leser være turneringsleder og avsi din dom?