Bridgefestival | Tolle Stabell med fint motspill

Tolle Stabell

Det ble mye BBO-tid på de to kjekke Stabell-guttene. Det var ikke så dumt for oss bakspillere heller da spill som dette kom på skjermen.

Kløver i utspill gikk til liten, ni og liten. Kløver konge i neste stikk vant øst med esset, syd kastet en hjerter.

Han fortsatte nå med ess og dame i hjerter fulgt av hjerter til kongen.

Ruter 9 gikk fulgte og nord la liten, øst liten og Tolle Stabell i syd la LITEN fra K 3!

Nok en ruter ble spilt fra bordet og nord fulgte med liten, spillefører la damen og syd vant med kongen.

Nå var forbindelsen brutt til øst ruterfarge og kontrakten var plutselig død. Det hele endte med 2 beiter

Den våkne leser ser vel hva som ble feil for spillefører (og nord)?

Når nord følger med liten ruter andre gang kan han ikke lengre vinne sin kontrakt hvis alle kort har vært ærlige. Enten har nord K kn x x eller så har syd lasjert fra K x! Eneste sjanse for spillefører er derfor å gå opp på esset andre gang ……

Leif Erik Stabell skulle selvsagt lagt ruter knekt andre gang fargen spilles, da kan sitsen være K kn x hos nord og spillefører ha et reelt valg i å spille damen.

(tar høyde for at BBO operatør har trykket på riktige kort).

 

 

1 Comment

Kommentarer er lukket.