Mellomkortene kan avgjøre spill i mye større grad enn man tror

På dette spillet fra en privat treningskveld var vest litt uforsiktig og da satte makkeren i klemma.

Syd ble spillefører i 4♥ og kløver 6 i utspill løp til kongen hos øst.  Han fortsatte med liten ruter til kongen og esset, vest fortsatte med ruter 10 til kongen hos syd.

Nå fulgte alle hjerterstikkene, før den siste var posisjonen denne:

Den siste hjerteren ble spilt, nord kaster ruter og øst måtte kaste kløver ess for å gardere både ruter og spar.

Syd spilte ruter i neste stikk til knekten hos øst som måtte spille opp fra spar konge for to stikk i spar til spillefører og hjemgang!

Den skarpe leser ser vel feilen? Vest skulle spilt LITEN ruter tilbake etter esset. Nå har både øst og vest hold i ruter og skvis/innspill vil ikke fungere. Da kan vest holde ruter 10 i sluttposisjonen sammen med kløver og øst unngår innspillet.