FASIT – Du spiller vel hjem denne?

En liten spilleprøve gjør seg for de fleste. Dette spillet kom på en klubbkveld i Kristiansand BK. Det oppsto en rar posisjon på grunn av sterk kløver.

Som vi ser av meldingene ble det hele litt rart. Det hadde kanskje materialisert seg bedre for NS å la motparten spille en doblet kontrakt på 3-trinnet, selv om beste spilleføring gir mange stikk blir det vel en beit eller to.

Men tilbake til vår oppgave, 4♠ spilt av SYD. Ta en titt på meldingene og se om du kan finne en god plan.

Hjerter 2 i utspill løper til tieren hos øst og esset på hånden. Hvordan spiller du kortene for 10 stikk?


I dette spillet har meldingene gitt deg løsningen. Vi kan med stor sikkerhet si at øst har kn10xx i spar og vanskelig kan nektes ett stikk i den fargen. Videre har vi to tapere i hjerter og to i ruter, altså ser dette ikke bra ut.

Hjerter 2 i utspill tyder på 5-kort farge (fordelingsutspill) og vest har meldt både ruter og kløver, altså har han 0-5-4-4 fordeling.

Selv om vi hadde klart å unngå spartaper til øst, klarer vi ikke å slippe unna 4 tapere i rødt!

Vel, det finnes en løsning, hele spillet ser slik ut:

Vi spiller E K i hjerter fulgt av ny hjerter til stjeling med SYVEREN. Øst kan stjele over og spiller vel en ruter i retur. Den tar vi med esset og spiller vår siste hjerter til stjeling med DAMEN.

Nå kan vi spille spar fra nord til nieren på hånden. Dermed forsvant en hjertertaper på østs trumfstikk og den siste ble trumfet med damen. Vi kan notere 6 trumfstikk på hånden, samt E K i hjerter og E i ruter for ni, så blir spar dame det tiende!