Jeg fikk 4 stikk mindre enn «double-dummy»

Helge Stornes

Fra tid til annen kan det ryke godt av meldingsforløpene i Kristiansand BK. Her var jeg ivrig både på innmelding og videre meldinger, men motspillerne var kanskje enda mer aktive!

Mot 2 NT doblet startet vest med hjerter dame til esset hos øst. Han fortsatte med hjerter 2 til vår konge og kløver i avkast hos vest!

Det er ganske opplagt at vest har doblet oss på ruterfargen, så i neste stikk fulgte ruter til kongen som tok meg seg damen fra øst!

En topptelling viser nå 2 stikk i spar, 1 i hjerter, 2 i ruter og 1 i kløver. Vi er utenfor sonen så klarer vi å hente ett til blir det kansje ikke så ille med 100 i beit. Det kan vi løse ved å treffe spardame.

Østs tilbakespill av hjerter 2 indikerer kløver konge, den finessen har vi ikke lyst å tape!

Som tenkt så gjort, ruter til tieren i neste stikk vinner vest med esset – øst kaster spar 9. Nå følger liten kløver fra vest. Vi stikker med esset, spiller spar til esset og tar for ruter knekt. Øst kaster hjerter.

Ja så må vi bare spille spar til tieren da, men nå tryllet øst frem spar dame og hentet 2 beit med hjerterstikkene.


Hele spillet så slik ut

Ikke mindre enn 10 stikk ville en enkel finesse i kløver gitt, huttemegtu.

Neste gang går jeg for hjemgang!

1 Comment

Kommentarer er lukket.