En god slem på riktig hånd

Dette spillet ble bra da spilleføringen kom på «riktig» hånd!

 

I relepresisjon gikk meldingene som du kan se ovenfor. Syd startet med 1 ♣ som viste 16+, resten av meldingene var spørremeldinger og nord viste EK sjette i kløver, 322 i de andre fargene og hjerter konge.

Vest hadde ikke noe angrep i utspillet og starter vel best i hjerter eller trumf. Spilleføringen er enkel, man tar ut trumfen , tar for ess-konge i hjerter før man spiller ess, konge og ny ruter. Kommer vest inn på damen må han enten spille spar opp i finessen eller en rød farge til dobbeltrenons.

Skulle øst noe overraskende komme inn på ruter dame må vi sette vår lit til finessen i spar!

Skulle du ende opp med nord som spillefører vil du få en større utfordring hvis øst starter motspillet i spar! Du vinner kontrakten ved å stikke opp med spar ess, ta ut trumfen, hente ess-konge i hjerter også så fri deg i spar. Vest må slik kortene sitter spille opp fra ruter dame. Men det hadde ikke vært noen opplagt spilleføring!