Fasit på Quiz

Her følger løsningen på vår lille quiz, les quiz HER

Spørsmål 1 – Hvilket utspill beiter 4♠?

Løsningen er RUTER 9!

Variasjonene er for mange til å skrive om her, men kan du ikke prøve litt på egen hånd?

Hvis spillefører stikket med esset er han litt innspilt hos blindemann. Fortsetter han i hjerter vinner øst med esset, spiller hjerter til stjeling. Ruter til kongen følges av hjerter til stjeling.

Spiller han 2 runder trumf står han ikke noe bedre, nå vinner øst fortsettelsen og presser i ruter.

Skulle syd fortsette med ruter i stikk 2 vinner øst og spiller ny ruter eller trumf, nå er syd i samme knipe (trumfes hos blindemann og spiller hjerter stikker øst med esset og presser i ruter).

Hvis spillefører lar ruter 9 beholde stikket så snur vest kløver som blindemann må trumfe. Nå vinner øst hjerter med esset og spiller ruter. Nord er delvis innspilt og du vil miste kontrollen på spillet.

Spørsmål 2 – Kan det vinnes noen utgang for Nord-Syd?

Svaret er JA, 4♥ kan vinnes med 10 stikk.

Løsningen er at man må spille første trumfrunde fra nord og begynne med hjerter 10!

Legger øst liten gjør vi det samme fra syd, på denne måten blir østs knekt bondefanget og vi taper kun ett stikk i trumf sammen med 1 i spar og 1 i ruter for 10 stikk totalt!

 

Var det moro med quiz?

2 Comments

Kommentarer er lukket.