Norske Legender – Trygve Sommerfelt

Trygve Sommerfelt

Trygve Sommerfelt (1890 – 1950) var en av Norges første bridge- stjerner. Han tok utdannelse i Kristiania og var noen år i utlandet før han endte opp som fondsmegler i Oslo, etterhvert som medeier i firmaet T B Anker. Bridge fulgte han hele livet som en kjær hobby.

7 ganger representerte han Norge i EM og 1 gang i Nordisk. Han står notert med 2 norske mesterskap, men vi må her huske at han var aktiv i en periode med få mesterskap og krigen ødela Sommerfelts medaljemuligheter. Når vi leser referater fra Sommerfelts mesterskap fremstår han som den naturlige kaptein på laget, det er tydelig at han hadde oppnådd respekt for sin spillestyrke også utenfor landets grenser.

Han var alltid en gentleman. Selv om han var aktiv i den noe fornemme Forcingklubben (hvor slips og sosial status var nødvendig for medlemskap) var Sommerfelt en av gutta og godt likt av spillere fra alle samfunnets lag.

En historie fra storhetstiden var denne:

Sommerfelt spilte turnering med en av sine venner fra det fornemme miljøet. Bridgemiljøet var ikke større enn at alle viste hvem disse gutta var, men Sommerfelts makker var nok litt ovenpå.

De møtte et par gutter av «lavere rang» og makkeren spurte på navn og hvilken klubb guttene tilhørte, selv om alle rundt bordet viste at dette ikke var ukjent for Sommerfelts fornemme makker. Motspillerne hadde riktig motmedisin da de høflig presenterte seg før de slo tilbake «og hvem er så de?»  Den fornemme herren hadde ikke ventet et så direkte svar og sank plutselig mange hakk…..

Historien forteller at Sommerfelt smilte godt med kommentaren»den fortjente du makker«.

Den siste perioden av Sommerfelts liv var han svært plaget av sykdom. Han var kvalifisert til NM Par i Arendal i 1950 men fikk startforbud av legene. NM Par hadde så stor status den gang at der stilte du opp! Den dødssyke Sommerfelt tvang seg derfor med, han måtte bæres opp trappene i gamle Arendal Rådhus. Sommerfelt spilte seg sammen med makker Odd Syse inn til bronsemedalje.

En uke etter NM døde Trygve Sommerfelt, en gigant i norsk bridge var revet bort.

Dette spillet er hentet fra EM i 1948.

 

Etter at syd åpnet 1 ruter ble nord spillefører i 4spar.

Ivar Dæhlin satt øst og startet motspillet med ruter 9 til esset hos blindemann. Spar dame ble spilt i neste stikk, ser du hvordan Trygve Sommerfelt beitet kontrakten?

Hvis han stikker med esset og spiller ruter får øst sin stjeling, men nå stikkes returen før en trumf til knekten tar ut trumfen. Nå kaster nord sine kløver på K D i ruter!

Sommerfelt så dette og LASJERTE spar dame. Neste spar stakk han med esset før han spilte ruter til stjeling hos Dæhlin. Dermed var syds hånd uten inntak og kontrakten gikk beit. På det andre bordet vant Norge kontrakten da motspillet ikke var av samme kvalitet.

Det ser lett ut, men det skal gjøres ved bordet!

Trygve Sommerfelt – En av tidenes aller fremste bridgespillere fra Norge