Et flott motspill – av Snorre Aalberg

Snorre Aalberg

Å tenke utenfor boksen

Jeg tror de fleste bridgespillere med middels pluss ferdigheter vil «lett» spille hjem denne kontrakten, men det som er fascinerende med bridge er at de aller, aller beste klarer tidlig å forutse at sluttstillingen kanskje ikke er så enkel og opplagt som ved første øyekast. Er du en av dem?

Spillet er fra en større internasjonal turnering for ikke så lenge siden. Jeg kan ikke kortene helt, men poenget er like fint for det selv om noen kort er flytta på. Jeg fikk spillet av kaninen i en hyggelig førjulslunch og klarte spillepoenget, men det var nok mest fordi jeg fikk det servert som et problem. Ved bordet er de fleste av oss helt sikkert sjanseløs.

 

Nord åpnet med 1ru, øst gikk inn med 1sp og så fikk ikke NS satt på bremsene før de var i 6NT (!) med syd som spillefører. Vest startet med spar 9 og du ser kjapt at her må det sitte greit. Denne gangen er du heldig og minorfargene gir de åtte stikkene du trenger. Allerede nå vet jeg at de fleste av dere ser firekort-posisjonen som vi oppstå når syd vinner med sparkongen, går inn i bordet for å ta hjerterkappen, tar fire kløverstikk og tre ruterstikk. Øst kaster en hjerter og to spar, mens vest følger farge hele tiden. Sånn kommer det til å se ut:

 

 

Du tar for ruter 7 og øst er ferdig. Kaster han spar knekt, blir han innspilt på sparesset og må gi bort de to siste i hjerter. Kaster han en hjerter til, tar du stikk elleve og tolv i hjerter. Var ikke dette lett da?

Så kommer poenget mitt med de aller, aller beste. Faktisk har jeg flytta på et kort i det første diagrammet. Egentlig ser det sånn ut:

 

 

Øst har lurt deg. Han har blanka hjerterkongen og gjemt unna spar seks!

Sluttpossisjon er som dette når øst kaster spar knekt.

 

Du tror du spiller han inn i spar, men da tar han beita i stedet. Hvordan unngår du å måtte gjette? Jo, ved å bruke spardamen i stikk en!!

Øst må stikke for ikke å gi deg to sparstikk og nå kan du ta av deg spar konge for å sjekke om sparen satt 5-2 eller 6-1. Da vil du alltid kunne lese sluttposisjonen rett og du skviser han enkelt i major.

 

Lett?