Bob Hamman i motspill

Bob Hamman Redaktøres all-time favoritt ved bridgebordet

Vi tar et lite blikk tilbake i tid, nærmere bestemt 1985 og den amerikanske uttaksturneringen for retten til å representere USA i Bermuda Bowl. Spillet ble referert i The Bridge World – September 1985.

Dette spillet var i grunnen ikke så spennende, bortsett fra at de fleste av oss kan ta lærdom av Hammans motspill hvor han avsto fra å overtrumfe.

I åpent rom stakk Stansby trumfutspillet med blindemanns knekt og fortsatte med kløver til ess og kløver til trumf. Øst overtrumfet og fridde seg i spar til trumf hos spillefører.

Øst overtrumfet også neste kløver og nå måtte Stansby gi vest stikk for kløver konge og 2 beit.

500 var ikke et optimalt resultat da han skulle sluppet utspillet til hånden og trumfet den andre kløveren med blindemanns knekt. Nå ville han avgitt 2 stikk i kløver og 1 i hjerter for 1 beit.

Bobby Wolff startet motspillet skarpere med spar til Hammans knekt og trumf hos spillefører. Fortsettelsen var nå kløver ess og kløver til trumf 8. Hamman vist enå sin storhet da han bare kastet en spar!

Hjerter i neste stikk vant Hamman og fortsatte med liten spar til stjeling hos spillefører. Neste kløver ble trumfet med ruter knekt. Nå var Hamman like lang som spillefører i trumf og hadde full kontroll på spillet.

Hjerter til stjeling ble fulgt av ny kløver til stjeling hos blindemann, men nå stjal Hamman over og presset med nok en spar. Spillefører kunne ta sine to trumfstikk men totalen ble 5 + 2 trumf og kløver ess for 8 totalt og 3 beit. 800 til Hamman ga 7 fortjente IMP.

Hammans lag vant kvalifiseringen med 5 IMP og vant senere VM tittelen i  São Paulo.

Stjeler Hamman over første gang vil spillefører komme frem til 10 stikk og kun 200, bare prøv!