Bauman svinger i motspill

"Fila" Baumann

NBF Realbridge lag er en spennende turnering. Fra vårt møte med det sterke laget fra Båsmo/Mo kommer dette spillet hvor du skal få prøve deg som spillefører

Vest spiller ut kløver dame. Spillefører ønsket å sjekke muligheten for kløver ess hos øst og la liten. Stikket gikk da 4, 2, 7. I neste stikk vrir vest ruter til tieren som vinner stikket.

Spillefører ba om kløver 10, 3, hjerter 3 og dame. Vest fulgte opp med nok en ruter til damen, øst fulgte også i ruter.

Kløver konge sikret nå kontrakten da den ville presse ut kløver ess fra øst og gi avkast for håndens spar.

MEN, kortene så ut som dette

Karl Christian Baumann er en luring, han hadde spilt ut dame fra E D kn og fintet spillefører frem til beit i en kontrakt det var «umulig» å gå beit i!

Spillefører kastet spar på kløver konge, Fila vant med ess og spilte spar slik at motspillet hentet to stikk i spar og en beit.

Et flott spill hvor jeg har sans for spilleførers valg, men ekstra gøy å se «filas» motspill.