What a comeback

Ja, tanken streifet da jeg endelig leste kortene og fikk sving på en spilleføring fra en online-lagkamp med og mot dyktige spillere.

Kampen startet dårlig for mitt lag, stillingen var 23-0 da dette spillet kom opp.

Ja det ble vel noen tøffe meldinger, men 5 ruter var en kontrakt med muligheter.

Spar ess i utspill fra vest ble trumfet. Nå fulgte hjerter ess, hjerter konge og hjerter til trumf, vest kastet en spar.

Ruter ble spilt til ess, øst fulgte med knekten!

Nå var det på tide å tenke. Meldingene tydet på 6-kort spar hos vest, og 2-kort hjerter var nå kjent. Når ruter knekt kom på var vel det enten singleton eller fra K kn. Altså har vest enten K 9 8 i trumf eller 9 8 doubleton. Det gir da fordelingen 6-2-3-2 eller 6-2-2-3.

Hva er så beste spilleplan?

Fortsettelsen ble hjerter, vest kastet spar og nord trumfet med tieren. Nå spilte jeg kløver til ess, tok også for kløver konge og posisjonen var blitt denne

Fortsettelsen var den godspilte hjerter 8, hva skulle vest gjøre?

Hvis vest trumfer lavt, blir den overtrumfet hos nord og motspillet får for trumf konge og kløver.

Hvis vest trumfer høyt, kaster nord kløver og motspillet vinner bare 2 stikk

Vest kastet derfor spar, men da kastet nord kløver og fortsettelsen var kløver til trumf. Vest fikk for K 9 i trumf, men kontakten ble vunnet.

Det var viktig å ikke spille to runder trumf, da ville vest fortsatt med en runde til og vi endt opp med taper i trumf, hjerter og kløver.

Etter å ha trumfet to hjerter var det også satt opp to trumfstikk til vest (kunne spilt kløver til ess for andre stjeling så ruter dame fra blindemann som trekker knekt, nå er tieren god og holder vest til et stikk i trumf, da taper vi bare et stikk i kløver og ett i trumf).

Vel, nok om det, det ble en fin spilleføring som ledet frem til hjemgang og 0-23 kunne få en justering. Og justering ble det, det vil si 4 nye imp til motparten for 0-27!

I lukket rom nådde de samme kontrakt som ble doblet. Vest kastet kløver på hjerter stjelingen slik at spillefører vant sin kontrakt ved å ta finessen i kløver på 10 9 mot E K med knekten i kapp hos øst.

Jaja, nok et minus spill må vi vel bare tåle.