NM Lag | Jan Arild med vadesteinsskvis

Jan Arild Olsen

Jan Arild Olsen ble hardt presset som spillefører på dette spillet fra kamp 2 i NM LAG. Han besto prøven etter glimrende kortlesing og en aldri så liten vadestein via øst.

2 kløver = 17-20 balansert, 2 spar = ber om 2NT, 3 kløver = puppet stayman og 3 NT benektet 4- eller 5-kort major.

Utspillet fra vest var kløver knekt som tok vekk blindemanns inntak til ruterfargen. Jan Arild fortsatte med hjerter og lot nieren vinne stikket. Øst vridde en liten spar som løp til knekt, nå fulgte spar dame til ess og spar til kongen.

Jan Arild tok nå for kløver ess, øst kastet en hjerter, hjerter ess ga så følgende posisjon

På kløver konge kastet Jan Arild en ruter fra nord, hva skulle øst gjøre?

Kaster han ruter blir fortsettelsen ruter ess, ruter knekt til dame og ruter fra topp.

Kaster øst hjerter konge blir det enda verre, da tar Jan Arild ess-knekt i ruter, hjerter til knekt og forlanger resten av stikkene.

Altså kastet øst spar 8. Men da fortsatte Jan Arild med ruter ess, ruter knekt fulgt av hjerter. Øst fikk for kongen, men måtte spille ruter tilbake til nord for hjemgang.

En riktig så flott spilleføring av Jan Arild Olsen.

Ser du hvordan motspillet kunne beitet kontrakten?

Det er rimelig å anta at kontrakten vinnes hvis spillefører får 5 stikk i ruter. Det er også mulig å se at det kan bli et trangt motspill. Når utspillet har tatt vekk nords inntak skal derfor motspillet spille RUTER! En liten spar i tredje stikk er ok, men for å beite må vest nå snu ruter, evt må øst snu ruter allerede i tredje stikk. Neste gang motspillet kommer inn spiller de nok en ruter. På den måten kan motspillet ødelegge overgangene for spillefører og unngå skvis/innspillet som nå sikret hjemgang.