NM LAG |Helge Stornes i toppform

Helge Stornes dominerte dette spillet fra kamp 2 i årets NM LAG. Først en lur melding, så et briljant motspill

Ruter 6 i utspill trakk 3, 2 og 9. Hvis Helge hadde gått opp på kongen i første stikk ville spillefører lett vunnet sin kontrakt ved å presse ut kløver ess, så hjerter ess.

Spillefører fortsatte med kløver til knekt, dame og ess. Helge spilte tilbake en liten ruter til ess.

Nå trakk spillefører kløverstikkene, og motspillet ble tvunget til å gjøre noen avkast. Faktisk så kan kontrakten vinnes ved å lese kortene riktig.

På kløver 9 kaster syd og vest hjerter, men hva skal øst gjøre?

Hvis øst kaster spar vinnes kontrakten ved å spille spar til konge fulgt av spar knekt.

Hvis øst kaster hjerter vinnes kontrakten ved å spille spar til konge fulgt av ruter dame! Øst kommer inn på kongen, kan ta sine ruterstikk, men vest blir skvist. Hvis øst bare tar 2 ruterstikk for så å spille spar vinnes kontrakten ved å gjette riktig i spar.

Dette var selvsagt noen teoretiske løsninger. Stornes kastet en spar, spillefører spilte spar til knekt og kontrakten gikk 2 beit.

Ved det andre bordet ble kontrakten vunnet etter hjerter i utspill.