Nationals | mesterlig

Barnet Shenkin er en spiller som pleier å tenke seg godt om før han tar kritiske valg i en spilleføring. Fra kvalifiseringen til Reisinger Board a Match kommer dette spillet hvor Barnet ble satt på prøve, se bare her

Utspillet fra vest var kløver 6, øst kom inn på kongen, tok også med seg kløver ess fulgt av nok en kløver til damen, vest fulgte også tredje gang.

Nå ønsket Barnet å spille spar igjennom åpner så han spilte ruter til ess fulgt av spar 2, øst fulgte med knekt som ble stukket med ess.

Hvordan ville du spilt kortene herfra?

Barnet fryktet spar knekt var singleton. Hvis ikke måtte det være fra K kn. For å fange opp nieren hos vest spilte han derfor spar 7, nå vest fulgte med spar 3 ba han om liten fra nord, men da ble det beit når kortene så ut som dette

Shireen Mohandes hadde på mesterlig vis klart å lure Shenkin vekk fra sin opprinnelige plan som var å spille liten spar til tieren.

Det var vel ikke mulig å legge i knekten i første stikk fra K kn 9?

Men det viste det seg å være, da spillefører hadde 10 8 7 fikk han muligheten til å ta «finessen» etter nieren igjennom vest og måtte betale med en beit.