Den umulige finessen du håper sprekker

Dette er et kjent røverspill hvor du som spillefører må telle dine stikk. Men nok en gang stoler jeg på ditt klare hode, finner du løsningen?

Ja her kom vi feil ut i meldingene, 4 spar ser ut til å spille bedre enn 3 NT. Men det er lagkamp og da må vi bare prøve å vinne kontrakten, det vil si 9 stikk.

Vest spiller ut ruter dame, det betyr at vi trenger litt hell for å lykkes. Hva er beste spilleplan?

Ved bordet valgte spillefører å kombinere sine muligheter. Han vant utspillet med kongen og fortsatte med spar knekt, 2, 3 og konge. Ruter tilbake stakk han med esset. Spillerfører ønsket å teste kløvere, hvis den ikke ordnet seg kunne han nå satse på spar i stedet.

Derfor fulgte kløver konge og kløver til ess for å se om damen falt, men begge motspillere fulgte lavt. Da avsluttet spillefører med å la spar 10 seile, men dessverre satt kortene som dette.

Vest hadde vært flink som la liten på sparspillet og hadde syd valgt å heller spille spar ess først for så å ta finessen i kløver hvis ikke honnør faller i spar ville planen lykkes.

Men kunne spillefører gjort noe enda bedre?

For å vinne kontrakt er det nok å få 5 stikk i kløver, det gir 1 i spar, 1 i hjerter, 2 i ruter og 5 i kløver for 9.

Samtidig er det gode sjanser for å vinne 4 stikk i spar hvis du får spilt spar to ganger fra nord!

Løsningen er enkel, du spiller kløver 3 og når vest følger lavt ber du om knekt. Hvis øst vinner med damen har du dine 9 stikk så øst må lasjere! Men da ber du om spar 7 fra nord som du lar seile til damen. Ruter tilbake vinner du hos syd, spiller kløver konge til ess og ber om spar 10. Dermed vinner du din kontrakt med 4 stikk i spar, 1 i hjerter, 2 i ruter og 2 i kløver!

Hvis vest legger i kløver dame i første kløverspill så løser du også det med å la damen vinne stikket!

Genialt, enkelt, men også vanskelig!