Kaninen skulle vært i parfinalen

Geir Brekka - Øyvind Saur

Et makkerpar vi savner i årets parfinale er Geir Brekka – Øyvind Saur. De er et av våre beste par og ville vært medaljekandidater i parfinalen.

Dette spillet kommer fra onlineturneringen ALT hvor mange sterke lag stiller med spillere fra hele verden. Her ser vi hvordan det straffer seg å gi Geir «kaninen» Brekka lillefingeren som spillefører.

Meldingene kan vi kanskje mene noe om. Vest sin hånd må kunne beskrives som en vel sterk 1NT. Kaninens hopp til 3 hjerter er en «sperreinvitt» og skulle kanskje hatt en honnør til, men hva gjør vel det når spilleføringen sitter.

Vest spilte ut kløver ess og snudde til en liten hjerter i stikk 2. Nord vant med ess og kløver ble trumfet hos syd. En ruter ble spilt og vest stakk med ess for å vri spar knekt som gikk rundt til esset.

Hjerter dame stakk vest med kongen og spilte nok en spar til kongen hos syd.

Det var akkurat den hjelpen kaninen trengte, nå fulgte trumfen til buns, før siste trumf ble motspillet truffet av en 2-sidig skvis, posisjonen hadde blitt som følger

Hjerter 6 ble spilt fra syd, vest måtte kaste ruter, nå kunne nord kaste kløver knekt og hva skulle øst gjøre?

  • kaster øst spar dame blir åtteren hos syd en vinner
  • kaster øst ruter fortsetter spillefører med ruter til ess og krever sin kontrakt.

Fint spilt av kaninen, riktignok med god hjelp fra vest som kunne beitet kontrakten ved å spille ruter som bryter forbindelsen mellom nord og syd.