Det finnes alltid en mulighet

De fleste spill har en mulighet eller to for suksess som man kanskje ikke tenker på ved første blikk.

La oss se hva du tenker om dette spillet fra den skotske online topserien hvor team Scorway har hatt suksess.

Ruter konge i utspill ble vunnet med ess og øst la styrke med ruter 3. Nå fulgte kløver som øst vant med ess. Ruter 7 tilbake til damen ble så fulgt av ruter som nord måtte trumfe.

Spillefører gikk hjem på kløver konge og fortsatte med spar ess, spar konge og spar. Men trumfen var ikke på lag med spillefører og øst kunne notere 2 trumfstikk for en beit.

Det ga Scorway 11 imp da Shenkin-Levinson vant 11 stikk i 4 hjerter ved det andre bordet.

Ser du hvordan spillefører kunne spilt sine kort for å vinne 10 stikk?

Spillefører kunne berget seg med hjelp av en trumfreduksjon fulgt av et innspill! Etter å ha tatt for en av trumfhonnørene måtte syd spilt hjerter til konge fulgt av kløver til stjeling. Hjerter til ess ville så gitt følgende posisjon

Nå spilles hjerter fra nord. Øst kan ikke trumfe for da forsvinner et av trumfstikkene. Men bedre går det ikke ved å kaste kløver, syd trumfer med femmeren og spiller spar 10. Øst vinner med knekt men må spille tilbake fra D 7 til spilleførers K 9 kombinasjon.

Jeg sier ikke at den aktuelle spillefører skulle klart å hente frem denne spilleføringen, men det var da altså den mulige løsningen slik kortene var fordelt. Slik spillefører spilte var nok den mest sannsynlige muligheten for hjemgang, men kanskje motspillets tredje ruterspill var et signal om at noe var på gang?