Norgesmestere i støtet

Norgesmestrene Bogø-Kristoffersen fra Studentene fikk god sving på kortene i dette spillet fra den spennende kampen mot Rubbestadneset

Bogø kunne ikke spørre etter trumfdame og tok en sjanse på at syds trumfbeholdning var god nok for å unngå trumftaper.

Ruter i utspill vant Christer Kristoffersen med esset fulgt av trumf konge hvor begge øst fulgte med 5 og vest med dame.

På ess, konge og dame i kløver kastet Christer ruter og to spar før han spilte en liten hjerter, øst fulgte med nieren.

Hvordan ville du spilt herfra, finesse eller toppe?

Christer var i støtet og valgte riktig da han spilte tieren. Vest kastet en ruter og nå var kontrakten hjemme når motparten kun fikk for spar ess. kortene så ut som dette

I lukket rom meldte Rubbestadneset samme kontrakt, men gikk beit da spillefører satset på trumfen 2-2.